+A
Powiększ tekst
-a
Zmniejsz tekst

Udostępnianie logo


 Atestowane ośrodki szkoleniowe 

Warunki korzystania ze znaku Sieci Badawczej Łukasiewicz - Górnośląskiego Instytutu Technologicznego dla Atestowanych Ośrodków Szkoleniowych

Oświadczenia proszę przesyłać do Działu Marketingu
e-mail: janina.woloszyn@git.lukasiewicz.gov.pl

WAŻNE: W celu przyspieszenia procedury prosimy dołączyć do Oświadczenia skan aktualnego atestu/certyfikatu.


 Systemy zarządzania jakością 

Warunki korzystania ze znaku Sieci Badawczej Łukasiewicz - Górnośląski Instytut Technologiczny dla firm posiadających Certyfikat systemu zarządzania jakością w spawalnictwie wg norm serii PN-EN ISO 3834/EN ISO 3834 i/lub systemu zarządzania jakością wg normy PN-EN ISO 9001

Oświadczenia proszę przesyłać do Departamentu Kwalifikowania i Certyfikowania
e-mail: Aleksandra.Rachwal@is.gliwice.pl


 Zakładowa Kontrola Produkcji 

Warunki korzystania ze znaku Sieci Badawczej Łukasiewicz - Górnośląski Instytut Technologiczny dla firm posiadających Certyfikat zgodności procesów spawania z wymaganiami jakości w spawalnictwie

Oświadczenia proszę przesyłać do Departamentu Kwalifikowania i Certyfikowania
e-mail: Krzysztof.Stefaniszyn@is.gliwice.pl


 Procesy spawania 

Warunki korzystania ze znaku Sieci Badawczej Łukasiewicz - Górnośląski Instytut Technologiczny dla firm posiadających Certyfikat Zakładowej Kontroli Produkcji

Oświadczenia proszę przesyłać do Departamentu Kwalifikowania i Certyfikowania
e-mail: Krzysztof.Stefaniszyn@is.gliwice.pl