+A
Powiększ tekst
-a
Zmniejsz tekst

Personel NDT

Personel badań nieniszczących wg normy PN-EN ISO 9712 w metodach badań: wizualnej, penetracyjnej, magnetyczno-proszkowej, radiograficznej i ultradźwiękowej.

Terminy egzaminów poprawkowych dla personelu badań nieniszczących w metodzie VT


Instrukcja pobierania i wypełniania wniosków - certyfikowanie personelu NDT 9712

Instrukcja pobierania i wypełniania wniosków - recertyfikacja personelu NDT 9712

Uszczegółowienie zasad składania wniosków do ponownego wydania certyfikatów kompetencji personelu badań nieniszczących – NDT


Sieć Badawcza Łukasiewicz – Górnośląski Instytut Technologiczny, Centrum Spawalnictwa, Departament Kwalifikowania i Certyfikowania​​ ma akredytację Polskiego Centrum Akredytacji, upoważniającą do wydawania certyfikatów kompetencji personelu badań nieniszczących dla następujących metod badań:

  • wizualnej (VT)
  • penetracyjnej (PT)
  • magnetycznej (MT)
  • radiograficznej (RT)
  • radiograficznej RT2 (ORS)
  • ultradźwiękowej (UT)
  • ultradźwiękowej (UT2 TOFD)
  • ultradźwiękowej (UT2-PA).

Kwalifikacja i certyfikacja personelu badań nieniszczących jest prowadzona zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO 9712 „Badania nieniszczące. Kwalifikacja i certyfikacja personelu badań nieniszczących. Zasady Ogólne”.


Dokumenty: