+A
Powiększ tekst
-a
Zmniejsz tekst

Personel NDT

Personel badań nieniszczących wg normy PN-EN ISO 9712 w metodach badań: wizualnej, penetracyjnej, magnetyczno-proszkowej, radiograficznej i ultradźwiękowej.

Strona archiwalna - zapraszamy na nową stronę: 
https://git.lukasiewicz.gov.pl/certyfikacja/certyfikacja-personelu-badan-nieniszczacych/


Terminy egzaminów poprawkowych dla personelu badań nieniszczących w metodzie VT


Instrukcja pobierania i wypełniania wniosków - certyfikowanie personelu NDT 9712

Instrukcja pobierania i wypełniania wniosków - recertyfikacja personelu NDT 9712

Uszczegółowienie zasad składania wniosków do ponownego wydania certyfikatów kompetencji personelu badań nieniszczących – NDT


Sieć Badawcza Łukasiewicz – Górnośląski Instytut Technologiczny, Centrum Spawalnictwa, Departament Kwalifikowania i Certyfikowania​​ ma akredytację Polskiego Centrum Akredytacji, upoważniającą do wydawania certyfikatów kompetencji personelu badań nieniszczących dla następujących metod badań:

 • wizualnej (VT)
 • penetracyjnej (PT)
 • magnetycznej (MT)
 • radiograficznej (RT)
 • radiograficznej RT2 (ORS)
 • ultradźwiękowej (UT)
 • ultradźwiękowej (UT2 TOFD)
 • ultradźwiękowej (UT2-PA).

Kwalifikacja i certyfikacja personelu badań nieniszczących jest prowadzona zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO 9712 „Badania nieniszczące. Kwalifikacja i certyfikacja personelu badań nieniszczących. Zasady Ogólne”.


Dokumenty:

 • Zasady egzaminowania personelu badań nieniszczących (Formularz FO-26 - wydanie 03)
 • Rejestr ciągłości pracy objętej zakresem certyfikatu NDT 3. Stopnia (Formularz FP-64 - wydanie 01)
 • Opis uprawniania personelu wykonującego badania nieniszczące połączeń nierozłącznych urządzeń ciśnieniowych zaliczonych do III i IV kategorii dla wymagań Dyrektywy 2014/68/UE (wydanie 02)
 • Cennik opłat za czynności związane z certyfikacją personelu badań nieniszczących (aktualizacja: 25.01.2023 r.)
 • Program certyfikacji personelu badań nieniszczących (W-04/IS-70 - wydanie 13)
 • Wniosek o certyfikację personelu badań nieniszczących wg normy PN-EN ISO 9712 (Formularz FP-46 - wydanie 21)
 • Zaświadczenie o zdolności widzenia dla personelu badań nieniszczących zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO 9712 - Zaświadczenie o teście widzenia - Formularz FP-75 - wydanie 03
 • Kodeks Etyczny dla posiadaczy certyfikatów kompetencji Łukasiewicz – Górnośląskiego Instytutu Technologicznego, Centrum Spawalnictwa, Departamentu Kwalifikowania i Certyfikowania