+A
Powiększ tekst
-a
Zmniejsz tekst

Badania na potrzeby oznaczania wyrobów znakiem CE


W Łukasiewicz – Górnośląskim Instytucie Technologicznym, Centrum Spawalnictwa istnieje możliwość przeprowadzenia badań na potrzeby oznaczania wyrobów znakiem CE. Badania są prowadzone w akredytowanym laboratorium spawalnictwa.

Zakres oznaczania produktów znakiem CE przez producentów krajowych i zagranicznych dotyczy: