+A
Powiększ tekst
-a
Zmniejsz tekst

Personel ds. ochrony antykorozyjnej


Strona archiwalna - zapraszamy na nową stronę: 
https://git.lukasiewicz.gov.pl/certyfikacja/certyfikacja-personelu-ds-ochrony-antykorozyjnej/

 


Sieć Badawcza Łukasiewicz – Górnośląski Instytut Technologiczny, Centrum Spawalnictwa, Departament Kwalifikowania i Certyfikowania​ prowadzi certyfikację personelu nadzorująco-kontrolującego jakość zabezpieczeń antykorozyjnych dla wymagań normy PN-EN 1090-2.

  • Cennik opłat za czynności związane certyfikacją personelu nadzorująco-kontrolującego jakość antykorozyjnych powłok malarskich (aktualizacja: 25.01.2023 r.)

  • Program certyfikacji - W-16/IS-97 - wydanie 1

  • Wniosek o certyfikację personelu nadzorująco-kontrolującego jakość antykorozyjnych powłok malarskich dla wymagań normy PN-EN 1090 - 2 (Formularz FP-02/14 - wydanie 08)

  • Wniosek nadzoru - ponownego wydania certyfikatu personelu  nadzorująco-kontrolującego jakość antykorozyjnych powłok malarskich dla wymagań normy PN-EN 1090-2  (Formularz FP-08 - wydanie 09)

  • Kodeks Etyczny dla posiadaczy certyfikatów kompetencji Łukasiewicz – Górnośląskiego Instytutu Technologicznego, Centrum Spawalnictwa, Departamentu Kwalifikowania i Certyfikowania​