+A
Powiększ tekst
-a
Zmniejsz tekst

Licencjonowanie Egzaminatorów Spawaczy


Warunki ubiegania się o Licencję Egzaminatora Spawaczy Łukasiewicz – Górnośląskiego Instytutu Technologicznego, Centrum Spawalnictwa:

Po uzyskaniu przedłużenia atestu i zgody Instytutu, ośrodek może ubiegać się o Licencję dla własnego egzaminatora, w tym celu ośrodek kieruje do Kierownika Działu Ośrodek Kształcenia i Nadzoru Spawalniczego (SI) pismo z wnioskiem o ustalenie w ośrodku szkoleniowym egzaminatora z Licencją Egzaminatora Spawaczy Łukasiewicz – Górnośląskiego Instytutu Technologicznego, Centrum Spawalnictwa.

Licencjonowanym Egzaminatorem Instytutu może zostać osoba spełniająca następujące warunki:

  • posiada Dyplom Międzynarodowego Inżyniera Spawalnika (IWE) lub Międzynarodowego Technologa Spawalnika (IWT);
  • posiada aktualny Certyfikat Kompetencji według normy PN-EN ISO 9712 w zakresie „Badania Wizualne stopień 2” obejmujący sektor przemysłowy – wytwarzanie i sektor wyrobu – wyroby spawane (wymagania minimalne);
  • uzyskała wynik pozytywny egzaminu na Licencjonowanego Egzaminatora Spawaczy Łukasiewicz – Górnośląskiego Instytutu Technologicznego, Centrum Spawalnictwa. Egzamin obejmuje znajomość zasad egzaminowania spawaczy według wymagań serii norm PN – EN ISO 9606, Wytycznych W-19/IS-41 i W-19/IS-17 oraz praktycznej umiejętności oceny przełomów spoin po próbie łamania. Egzamin przeprowadzany jest przez Komisję ds. weryfikacji Egzaminatorów Łukasiewicz – Górnośląskiego Instytutu Technologicznego, Centrum Spawalnictwa.

Koszt egzaminu składanego przed Komisją ds. weryfikacji Egzaminatorów Łukasiewicz – Górnośląskiego Instytutu Technologicznego, Centrum Spawalnictwa wynosi 1000,-PLN.

Opłata licencyjna na rok 2023 wynosi 2500,- PLN (licencja jest udzielana maksymalnie na okres jednego roku kalendarzowego).

Osoba odpowiedzialna w danym ośrodku za szkolenie spawaczy (Kierownik kursu) nie może być równocześnie Licencjonowanym Egzaminatorem Spawaczy Łukasiewicz – Górnośląskiego Instytutu Technologicznego, Centrum Spawalnictwa.

Licencja Egzaminatora Spawaczy Instytutu, wydawana na czas określony dla egzaminatorów nie będących pracownikami Instytutu, uprawnia do przeprowadzania egzaminów tylko w tym Ośrodku Szkolenia Spawaczy na wniosek którego została wydana. Zgodę na egzaminowanie w innym ośrodku musi wyrazić ten ośrodek szkoleniowy, który występował z wnioskiem o wydanie Licencji oraz poniósł koszty jej uzyskania, a także Kierownik Działu Ośrodek Kształcenia i Nadzoru Spawalniczego (SI) prowadzący bezpośredni kontrolę nad szkoleniem i egzaminowaniem spawaczy pod merytorycznym nadzorem Łukasiewicz – Górnośląskiego Instytutu Technologicznego, Centrum Spawalnictwa.