+A
Powiększ tekst
-a
Zmniejsz tekst

O Instytucie

Założony w 1945 roku Instytut Spawalnictwa jest wiodącą jednostką naukową polskiego spawalnictwa. W swej wieloletniej działalności rozwiązuje i koordynuje bieżące problemy spawalnictwa, utrzymując ścisłe związki z przemysłem krajowym i ośrodkami zagranicznymi.

Łukasiewicz - Instytut Spawalnictwa

 

 


Łukasiewicz – Górnośląski Instytut Technologiczny kontynuuje działalność trzech instytutów, tworząc interdyscyplinarną jednostkę naukowo-badawczą. Kierunkami naszych badań są Zrównoważona Gospodarka i Energia, Inteligentna i Czysta Mobilność oraz Transformacja Cyfrowa. 

Łukasiewicz – Górnośląski Instytut Technologiczny powstał 1.01.2023 r. z połączenia trzech instytutów: Łukasiewicz – Instytutu Metalurgii Żelaza, Łukasiewicz – Instytutu Spawalnictwa oraz Łukasiewicz – Instytutu Napędów i Maszyn Elektrycznych KOMEL.

Łącząc nasz potencjał badawczy będziemy mogli pozyskiwać większe środki na badania, unowocześnienie infrastruktury i znacząco poszerzać ofertę rynkową.

Centra badawcze Górnośląskiego Instytutu Technologicznego prowadzą prace badawcze, ekspertyzy, usługi rozwojowe i szkoleniowe w obszarach technologii spawania, hutnictwa żelaza i stali oraz problematyki maszyn i napędów elektrycznych.

Łukasiewicz – Górnośląski Instytut Technologiczny, Centrum Spawalnictwa to nadal POLSKIE CENTRUM SPAWALNICTWA z siedzibą w Gliwicach na ul. Bł. Czesława 16-18.

Zakres prac Centrum Spawalnictwa pozostaje niezmienny: 

  • kompleksowe usługi badawcze dla spawalnictwa 
  • uprawnienia nadawane po szkoleniach 
  • honorowane na całym świecie
  • certyfikowanie zgodnie z nadanymi i aktualnymi uprawnieniami EWF i MIS.

 


Topniki - zakończenie produkcji i sprzedażyŁukasiewicz – Górnośląski Instytut Technologiczny, Centrum Spawalnictwa jest jedyną tego typu placówką w Polsce i jest równocześnie:

  • ANB – Autoryzowaną Organizacją Nominowaną – w Europejskiej Federacji Spawalniczej (EWF) i Międzynarodowym Instytucie Spawalnictwa (IIW), uprawnioną do kwalifikowania personelu spawalniczego
  • ANBCC – Autoryzowaną Organizacją Nominowaną w EWF i IIW uprawnioną do certyfikacji przedsiębiorstw według normy PN-EN ISO 3834
  • Akredytowaną w Polskim Centrum Akredytacji (PCA) organizacją do certyfikacji procesów spawalniczych, systemów zakładowej kontroli produkcji, personelu spawalniczego i personelu badań nieniszczących oraz systemów zarządzania jakością
  • Jednostką Notyfikowaną w Unii Europejskiej w zakresie Dyrektywy 2014/68/UE oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE Nr 305/2011.
  • Instytut ma system zarządzania jakością, certyfikowany na zgodność z normą PN-EN ISO 9001

   Historia:  

Instytut Spawalnictwa powstał 26 marca 1945 roku. (Instytut Spawalnictwa 1945-2015. Wydanie jubileuszowe - 70 lat IS) i od początku swojej działalności Instytut nadzoruje kursy prowadzone przez inne ośrodki szkolenia.

Od czerwca 1991 jesteśmy w Europejskiej Federacji Spawalniczej (EWF).

W listopadzie 1996  uzyskaliśmy statusu Autoryzowanej Organizacji Krajowej (ANB) na terenie Polski.

Od czerwca 1999 mamy statusu Autoryzowanej Organizacji Krajowej Certyfikującej Przedsiębiorstwa (ANBCC).

Od 1 kwietnia 2019 r. Instytut Spawalnictwa jest częścią Sieci Badawczej Łukasiewicz
(przeczytaj artykuł z Biuletynu Instytutu Spawalnictwa nr 3/2019).

1 stycznia 2023 r. powstał Łukasiewicz – Górnośląski Instytut Technologiczny (połączenie trzech instytutów: Łukasiewicz – Instytutu Metalurgii Żelaza, Łukasiewicz – Instytutu Spawalnictwa oraz Łukasiewicz – Instytutu Napędów i Maszyn Elektrycznych KOMEL). Łukasiewicz – Instytut Spawalnictwa będzie działał w nowej strukturze Łukasiewicz – GIT jako Centrum Spawalnictwa. 

     Folder informacyjny z ofertą Łukasiewicz – Instytutu Spawalnictwa