+A
Powiększ tekst
-a
Zmniejsz tekst

Plan Równości Płci w Łukasiewicz - Instytucie Spawalnictwa na lata 2022-2026

Plan Równości Płci (GEP - Gender Equality Plan) dla Łukasiewicz - Instytutu Spawalnictwa został opracowany na lata 2022-26.

Plan Równości Płci jest skierowany do wszystkich osób pracujących w Sieci Badawczej Łukasiewicz - Instytucie Spawalnictwa, a jego celem jest dążenie aby Instytut był bezpiecznym miejscem dla wszystkich pracowników, funkcjonującym z poszanowaniem równości i różnorodności oraz wolnym od dyskryminacji.

Celem Planu jest zapewnienie wszystkim pracownikom swobodnego rozwoju zawodowego, naukowego i osobistego. Plan Równości Płci dla Łukasiewicz – Instytutu Spawalnictwa obejmuje trzy cele, które realizowane będą poprzez szczegółowe działania, a ich skuteczność monitorowana będzie za pomocą określonych wskaźników.

Cele Planu Równości Płci dla Łukasiewicz-Instytutu Spawalnictwa:

  • CEL 1. Zwiększanie wśród pracowników poziomu wiedzy w zakresie zagadnień równościowych oraz wzmocnienie pozytywnych postaw wobec różnorodności.
  • CEL 2. Zrównoważone wspomaganie rozwoju karier zawodowych kobiet i mężczyzn, ze szczególnym uwzględnieniem karier naukowych oraz zmniejszenie dysproporcji udziału kobiet i mężczyzn w zatrudnieniu w działalności badawczej.
  • CEL 3. Wsparcie w utrzymaniu równowagi w łączeniu życia zawodowego z życiem pozazawodowym, ze szczególnym uwzględnieniem opieki nad dziećmi i innymi członkami rodzin.