+A
Powiększ tekst
-a
Zmniejsz tekst

Badania i nauka


Badania stosowane i rozwojowe stanowią w Łukasiewicz – Górnośląskim Instytucie Technologicznym, Centrum Spawalnictwa podstawę działalności. Prowadzone są w ramach projektów krajowych, europejskich oraz wspólnych projektów badawczych realizowanych we współpracy z instytucjami naukowymi i z przedsiębiorstwami przemysłowymi.

Badania prowadzone przez Łukasiewicz – Górnośląski Instytut Technologiczny, Centrum Spawalnictwa obejmują następujące dziedziny:

 1. technologie spawalnicze
  • spawanie i napawanie laserowe
  • spawanie hybrydowe laser + łuk elektryczny (HLAW)
  • cięcie laserowe i plazmowe
  • spawanie i napawanie wiązką elektronów
  • zgrzewanie rezystancyjne
  • zgrzewanie tarciowe konwencjonalne, FSW i ultradźwiękowe
  • lutowanie twarde, płomieniowe, indukcyjne i piecowe
  • spawanie i napawanie łukowe
  • lutospawanie MIG/MAG
  • lutospawanie laserowe
  • zgrzewanie i spawanie tworzyw termoplastycznych
  • natryskiwanie gazowe.

  Kwalifikowanie technologii spawalniczych (WPQR, WPAR, BPAR).
   

 2. spawalność materiałów i badanie konstrukcji spawanych
  • badania strukturalne:metalograficzne, na symulatorze cykli cieplnych, badania przemian strukturalnych w stalach.
  • badania mechaniczne: badania wytrzymałości statycznej i zmęczeniowej, próby statycznego rozciągania, udarności, CTOD, badanie na zginanie i ścinanie oraz pomiary twardości.
  • badania nieniszczące: wizualne, penetracyjne, magnetyczno-proszkowe, radiograficzne, ultradźwiękowe (w tym TOFD i PA), metodą podciśnieniową.
    
 3. analiza jakości i przydatności eksploatacyjnej konstrukcji spawanych:
  • weryfikacja projektu i ocena konstrukcji spawanych
  • analiza stanów naprężeń za pomocą metod numerycznych
  • diagnostyka stanu obiektów za pomocą emisji akustycznej
  • pomiar naprężeń eksploatacyjnych i spawalniczych
  • badania zmęczeniowe połączeń spawanych.
    
 4. materiały spawalnicze
   
 5. specjalistyczne urządzenia
  Projektowanie i wytwarzanie:
  • inwertorowych urządzeń do nagrzewania indukcyjnego i spawania plazmowego
  • specjalizowanych stanowisk do spawania, zgrzewania i procesów pokrewnych
  • urządzeń do pomiaru parametrów i kontroli jakości procesów spawalniczych
  • układów sterowania procesami: spawania, zgrzewania, lutowania, cięcia plazmowego i gazowego oraz obróbki termicznej
  • urządzeń do stabilizacji wibracyjnej konstrukcji spawanych
  • urządzeń do kontroli podciśnieniowej.
    
 6. inżynieria środowiska pracy w spawalnictwie
  Badania:
  • emisji zanieczyszczeń pyłowych i gazowych
  • ciśnienia akustycznego w zakresie hałasu słyszalnego
  • ciśnienia akustycznego w zakresie ultradźwięków
  • promieniowania optycznego łuku spawalniczego
  • materiałów dodatkowych i procesów spawalniczych pod względem emisji zanieczyszczeń.
    
 7. robotyzacja i mechanizacja procesów spawalniczych
  • doradztwo techniczne oraz analizy techniczno-ekonomiczne opłacalności wdrożenia stanowisk zrobotyzowanych i zmechanizowanych
  • opracowanie i kwalifikowanie technologii oraz szkolenie i egzaminowanie operatorów stanowisk zrobotyzowanych.
    
 8. wspomaganie komputerowe prac spawalniczych.

 

Współpraca pomiędzy Instytutem a przemysłem może dotyczyć innych, niż wyszczególnione, zagadnień związanych ze spawalnictwem.

 

Jeśli mają Państwo pytania lub problem dotyczący spawalnictwa i trudności z dotarciem do kompetentnej osoby prosimy o kontakt z Działem Marketingu.