+A
Powiększ tekst
-a
Zmniejsz tekst

Laboratorium Technologii Elektronowych

Laboratorium technologii elektronowych jest wyposażone w urządzenie do spawania i modyfikowania wiązką elektronów wyprodukowane przez Cambridge Vacuum Engineering Ltd.

spawanie elektronowe w porównaniu do innych metod spawaniaStale rozwijający się przemysł poszukuje nowych rozwiązań technologicznych, które będą zapewniały obniżenie kosztów produkcji, wprowadzenie nowego produktu na rynek lub ulepszenie istniejącego wyrobu. Jednym z takich rozwiązań jest zastosowanie spawania wiązką elektronów.

Wiązka elektronów jako spawalnicze źródło ciepła jest znana od wielu już lat. Zastosowanie jej w różnorodnych procesach technologicznych, szczególnie spawania i modyfikowania powierzchni, jest jednak nadal prężnie rozwijającą się dziedziną od strony zastosowań przemysłowych, jak i badań naukowych.

Technologia spawania wiązką elektronów, pomimo dynamicznie rozwijających się konkurencyjnych spawalniczych technologii laserowych, pozostaje wciąż niezastąpiona w wielu przypadkach z uwagi na możliwą do osiągnięcia większą głębokość wtopienia i czystość metalurgiczną spoiny, a także dużą prędkość spawania. Technologia ta umożliwia również łączenie materiałów o znacznie różniących się własnościach. Umożliwia wykonywanie złączy spawanych w takim miejscu i tak ukształtowanych, że inne technologie są niemożliwe do zastosowania.Laboratorium technologii elektronowych jest wyposażone w urządzenie do spawania i modyfikowania wiązką elektronów wyprodukowane przez Cambridge Vacuum Engineering Ltd.

schemat urządzenia do spawania elektronowego urządzenie do spawania i modyfikowania wiązką elektronów wyprodukowane przez Cambridge Vacuum Engineering Ltd.

Dane techniczne urządzenia:

 • komora robocza (objętość 4,95 m3)
 • szerokość - 1500 mm
 • wysokość - 1500 mm
 • długość - 2200 mm
 • katoda bezpośrednio żarzona, moc maks. 30 kW
 • napięcie przyśpieszające do 150 kV
 • natężenie prądu wiązki do 200 mA
 • próżnia 2x10-5 mbar

Zalety technologii spawania wiązką elektronów:

 • duża różnorodność możliwych kombinacji materiałowych
 • spawanie bez materiału dodatkowego (możliwe wprowadzenie materiału dodatkowego)
 • wyeliminowanie obróbki wykańczającej po spawaniu (mechanicznej i termicznej)
 • duży zakres grubości łączonych elementów (0,1 - 120 mm)
 • praktycznie brak strefy wpływu ciepła
 • duża wydajność

Zastosowanie wiązki elektronów w procesach spawalniczych umożliwia:

 • spawanie metali o różnych właściwościach fizyko-chemicznych
 • wykonywanie spoin w miejscach trudnodostępnych
 • uzyskanie, dzięki dużej gęstości mocy, bardzo wąskich spoin przy ograniczonej strefie wpływu ciepła i minimalnych odkształceniach w złączu spawanym
 • łączenie materiałów bez ukosowania brzegów i całkowitej eliminacji materiałów dodatkowych

Obszary zastosowań:
Przemysł lotniczy i astronautyka, energetyka, technika medyczna, przemysł samochodowy, produkcja czujników, techniki próżniowe, budowa instalacji i urządzeń.

Urządzenie umożliwia rozwijanie i badania następujących technologii spawania:

 • spawanie bez materiału dodatkowego oraz z materiałem dodatkowym
 • lutowanie
 • napawanie
 • stopowanie
 • lokalną obróbkę cieplną
 • teksturyzację powierzchni
 • grawerowanie
 • regenerację części maszyn

Łukasiewicz – Górnośląski Instytut Technologiczny, Centrum Spawalnictwa oferuje:

 • opracowanie technologii spawania elektronowego
 • spawanie niewielkich partii elementów z produkcji przemysłowej
 • wytwarzanie elementów próbnych
 • rozwijanie technologii elektronowych

Ulotka - Laboratorium technologii elektronowych