+A
Powiększ tekst
-a
Zmniejsz tekst

Ocena zagrożeń chemicznych, pyłowych i fizycznych w środowisku pracy...

Program Wieloletni „Poprawa Bezpieczeństwa I Warunków Pracy" - II Etap

Okres realizacji:

01.01.2011 - 31.12.2013

Tytuł:

Ocena zagrożeń chemicznych, pyłowych i fizycznych w środowisku pracy przy innowacyjnych metodach spajania różnych materiałów konstrukcyjnych jako działanie wspomagające kształtowanie bezpiecznych warunków pracy

Program:

PROGRAM WIELOLETNI "POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA I WARUNKÓW PRACY" - II ETAP

Wykonawca w IS:

Jolanta Matusiak
 

Wykonawcy:

Instytut Spawalnictwa
Program wieloletni "Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy" - II etap został ustanowiony na podstawie Uchwały Rady Ministrów Nr 154/2010 z dnia 21 września 2010 roku. Zgodnie z § 2 Uchwały Głównym Wykonawcą i Koordynatorem programu został Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy.

cel projektu:

Celem głównym programu jest opracowanie innowacyjnych rozwiązań organizacyjnych i technicznych, ukierunkowanych na rozwój zasobów ludzkich oraz nowych wyrobów, technologii, metod i systemów zarządzania, których wykorzystanie przyczyni się do znaczącego ograniczenia liczby osób zatrudnionych w warunkach narażenia na czynniki niebezpieczne, szkodliwe i uciążliwe oraz ograniczenia związanych z nimi wypadków przy pracy, chorób zawodowych i wynikających z tego strat ekonomicznych i społecznych.

Instytut Spawalnictwa realizuje w Programie samodzielny projekt, którego celem jest uzyskanie wiedzy w zakresie wpływu innowacyjnych technologii spawalniczych na środowisko pracy, określenie zasad bezpiecznej pracy i ochrony zdrowia człowieka, a następnie opracowanie informacji pozwalających na wybór efektywnej i bezpiecznej technologii spajania. Rezultaty projektu w postaci wyników badań, zaleceń do profilaktyki zagrożeń zdrowia pracowników z uwzględnieniem modyfikacji warunków technologicznych i materiałów pozwolą analizować i doskonalić warunki pracy przy stosowaniu innowacyjnych procesów spawalniczych oraz zdobywać informacje i rozwiązywać problemy dotyczące zagadnień bhp w zakładach wytwarzających różno-gabarytowe konstrukcje i wyroby spawane.

 

W projektach CIOP i INNOTECH główny wykonawca: dr inż. Jolanta Matusiak