Badania

Badania stosowane i rozwojowe stanowią w Łukasiewicz - Instytucie Spawalnictwa podstawę działalności. Prowadzone są w ramach projektów krajowych, europejskich oraz wspólnych projektów badawczych realizowanych we współpracy z instytucjami naukowymi i z przedsiębiorstwami przemysłowymi.