+A
Powiększ tekst
-a
Zmniejsz tekst

Wytyczne

Wytyczne i programy Instytutu Spawalnictwa

Zamów wytyczne - formularz zamówienia (F-04/PR-10)

Zamówienia prosimy przesyłać na drukach Instytutu (do pobrania powyżej) faksem, pocztą tradycyjną lub e-mailem.

Osoba do kontaktu:
Iwona Kender | Ośrodek Marketingu i Informacji Naukowej
tel: 32 33 58 222 | fax: 32 331 61 05 | e-mail: iwona.kender@is.gliwice.pl


Wytyczne Instytutu Spawalnictwa - płatne:

 • W-19/IS-01: Programy szkolenia i egzaminowania spawaczy blach i rur ze stali niestopowych, stopowych i stali odpornych na korozję, metoda MMA (111)
 • W-19/IS-02: Programy szkolenia i egzaminowania spawaczy blach i rur ze stali niestopowych, stopowych i stali odpornych na korozję, metoda MAG (135)
 • W-19/IS-03: Programy szkolenia i egzaminowania spawaczy blach i rur ze stali niestopowych, stopowych i stali odpornych na korozję, metoda TIG (141)
 • W-19/IS-04: Programy szkolenia i egzaminowania spawaczy blach i rur ze stali niestopowych, spawanie acetylenowo – tlenowe (311)
 • W-14/IS-05: Programy szkolenia spawaczy metodą MIG (131)  blach i rur z aluminium i jego stopów
 • W-19/IS-06: Programy szkolenia i egzaminowania spawaczy blach i rur z aluminium i jego stopów, metoda TIG (141)
 • W-14/IS-07: Program szkolenia spawaczy blach i rur z miedzi metodą TIG (141)
 • W-07/IS-14: Program szkolenia ręcznych przecinaczy termicznych
 • W-14/IS-15: Program szkolenia lutowaczy gazowych w zakresie lutowania twardego (912)
 • W-19/IS-17: Egzaminowanie spawaczy stali i metali nieżelaznych po kursach spawania objętych merytorycznym nadzorem  Sieci Badawczej ŁUKASIEWICZ – Instytut Spawalnictwa
 • W-16/IS-22: Badania przełomów złączy spawanych. Program kursu
 • W-96/IS-23: Program szkolenia operatorów urządzeń do ciecia plazmowego
 • W-17/IS-28: Program kursu spawania prętów ze stali do zbrojenia betonu
 • W-12/IS-29: Wybór nieniszczącej kontroli jakości złączy spawanych
 • W-97/IS-30: Wybór urządzeń do radiograficznej kontroli złączy spawanych
 • W-97/IS-31: Wyposażenie pracowni radiograficznej kontroli spoin
 • W-97/IS-34: Program kursu prostowania płomieniowego
 • W-19/IS-41: Szkolenie spawaczy stali i metali nieżelaznych pod merytorycznym nadzorem  Sieci Badawczej ŁUKASIEWICZ – Instytut Spawalnictwa
 • W-07/IS-49: Wytyczne zgrzewania doczołowego prętów aluminiowych z miedzianymi
 • W-07/IS-50: Wytyczne procesu lutozgrzewania elementów aparatury elektrycznej i cieplnej
 • W-07/IS-51: Wytyczne doboru właściwej technologii zgrzewania punktowego, garbowego i liniowego blach w oparciu o własności fizyczne metali
 • W-07/IS-52: Wytyczne oceny przydatności do zgrzewania punktowego i garbowego blach na zakładkę
 • W-07/IS-53: Wytyczne zgrzewania punktowego blach ocynkowanych zanurzeniowo
 • W-07/IS-54: Wytyczne zgrzewania punktowego blach ocynkowanych galwanicznie
 • W-07/IS-55: Wytyczne wykorzystania zgrzewarek tarciowych do tarciowego kształtowania elementów maszyn
 • W-12/IS-57: Kontrola szczelności złączy spawanych za pomocą próby pęcherzykowej z przyssawką próżniową
 • W-01/IS-67 (wyd. 16): Zatwierdzanie ośrodków i kursów do międzynarodowego szkolenia personelu spawalniczego
 • W-08/IS-77: Kurs spawania ekstruderem płyt z termoplastycznych tworzyw sztucznych PE i PP
 • W-08/IS-78: Program szkolenia zgrzewaczy rur z termoplastycznych tworzyw sztucznych PE i PP
 • W-08/IS-87: Kurs spawania gorącym powietrzem rur i płyt z termoplastycznych tworzyw sztucznych PE i PP
 • W-05/IS-88: Eksploatacja i sprawdzanie gumowych węży spawalniczych
 • W-12/IS-95: Nazwy i numery procesów spawalniczych wg zestawienia w normie PN-EN ISO 4063:2011

 


Wytyczne Instytutu Spawalnictwa - darmowe:

W-12/IS-95

Nazwy i numery procesów spawalniczych według zestawienia w normie PN-EN ISO 4063:2011 (pdf free) - wydanie marzec 2012

W-19/IS-41

Wytyczne: Szkolenie spawaczy stali i metali nieżelaznych pod merytorycznym nadzorem Sieci Badawczej ŁUKASIEWICZ – Instytut Spawalnictwa

Wytyczne wspomagające działania przedsiębiorstw krajowych w budowie elektrowni jądrowych (pdf free)