+A
Powiększ tekst
-a
Zmniejsz tekst

Wytyczne

Wytyczne i programy Instytutu Spawalnictwa

Zamów wytyczne - formularz zamówienia (F-04/PR-10)

Zamówienia prosimy przesyłać na drukach Instytutu (do pobrania powyżej) faksem, pocztą tradycyjną lub e-mailem.

 

Wytyczne Instytutu Spawalnictwa - płatne:

 

W-14/IS-01

Programy szkolenia spawaczy elektrodami otulonymi (111) blach i rur ze stali ferrytycznych i nierdzewnych

W-14/IS-02

Programy szkolenia spawaczy metodą MAG (135) blach i rur ze stali ferrytycznych i nierdzewnych

W-14/IS-03

Programy szkolenia spawaczy metodą TIG (141) blach i rur ze stali ferrytycznych i nierdzewnych

W-14/IS-04

Programy szkolenia spawaczy gazowych (311) blach i rur ze stali ferrytycznych

W-14/IS-05

Programy szkolenia spawaczy metodą MIG (131) blach i rur z aluminium i jego stopów

W-14/IS-06

Programy szkolenia spawaczy metodą TIG (141) blach i rur z aluminium i jego stopów

W-14/IS-07

Program szkolenia spawaczy blach i rur z miedzi metodą TIG (141)

W-07/IS-14

Program szkolenia ręcznych przecinaczy termicznych

W-14/IS-15

Program szkolenia lutowaczy gazowych w zakresie lutowania twardego (912)

W-14/IS-17

Egzaminowanie spawaczy po kursach spawania objętych merytorycznym nadzorem Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach

W-16/IS-22

Badania przełomów złączy spawanych. Program kursu

W-96/IS-23

Program szkolenia operatorów urządzeń do ciecia plazmowego

W-17/IS-28

Program kursu spawania prętów ze stali do zbrojenia betonu

W-12/IS-29

Wybór nieniszczącej kontroli jakości złączy spawanych

W-97/IS-30

Wybór urządzeń do radiograficznej kontroli złączy spawanych

W-97/IS-31

Wyposażenie pracowni radiograficznej kontroli spoin

W-97/IS-34

Program kursu prostowania płomieniowego

W-14/IS-41

Szkolenie i egzaminowanie spawaczy pod merytorycznym nadzorem Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach

W-07/IS-49

Wytyczne zgrzewania doczołowego prętów aluminiowych z miedzianymi

W-07/IS-50

Wytyczne procesu lutozgrzewania elementów aparatury elektrycznej i cieplnej

W-07/IS-51

Wytyczne doboru właściwej technologii zgrzewania punktowego, garbowego i liniowego blach w oparciu o własności fizyczne metali

W-07/IS-52

Wytyczne oceny przydatności do zgrzewania punktowego i garbowego blach na zakładkę

W-07/IS-53

Wytyczne zgrzewania punktowego blach ocynkowanych zanurzeniowo

W-07/IS-54

Wytyczne zgrzewania punktowego blach ocynkowanych galwanicznie

W-07/IS-55

Wytyczne wykorzystania zgrzewarek tarciowych do tarciowego kształtowania elementów maszyn

W-12/IS-57

Kontrola szczelności złączy spawanych za pomocą próby pęcherzykowej z przyssawką próżniową

W-01/IS-67 wyd. 16

Zatwierdzanie ośrodków i kursów do międzynarodowego szkolenia personelu spawalniczego

W-08/IS-77

Kurs spawania ekstruderem płyt z termoplastycznych tworzyw sztucznych PE i PP

W-08/IS-78

Program szkolenia zgrzewaczy rur z termoplastycznych tworzyw sztucznych PE i PP

W-08/IS-87

Kurs spawania gorącym powietrzem rur i płyt z termoplastycznych tworzyw sztucznych PE i PP

W-05/IS-88

Eksploatacja i sprawdzanie gumowych węży spawalniczych

W-12/IS-95

Nazwy i numery procesów spawalniczych wg zestawienia w normie PN-EN ISO 4063:2011

 

 


Wytyczne Instytutu Spawalnictwa - darmowe:

W-12/IS-95

Nazwy i numery procesów spawalniczych według zestawienia w normie PN-EN ISO 4063:2011 (pdf free) - wydanie marzec 2012

W-19/IS-41

Wytyczne: Szkolenie spawaczy stali i metali nieżelaznych pod merytorycznym nadzorem Sieci Badawczej ŁUKASIEWICZ – Instytut Spawalnictwa

Wytyczne wspomagające działania przedsiębiorstw krajowych w budowie elektrowni jądrowych (pdf free)