+A
Powiększ tekst
-a
Zmniejsz tekst

Personel spawalniczy

(w tym specjaliści z zakresu klejenia)

Cennik opłat za czynności związane z kwalifikacją i certyfikacją personelu spawalniczego wraz z personelem odpowiedzialnym za techniki klejenia (aktualizacja 18.12.2019 r.)


Terminy egzaminów poprawkowych po kursach Międzynarodowego Inżyniera Spawalnika (IWE)


Ośrodek Certyfikacji prowadzi kwalifikowanie i certyfikowanie personelu spawalniczego. Kwalifikacje personelu potwierdzają dyplomy wydawane przez Ośrodek Certyfikacji w oparciu o autoryzację Międzynarodowego Instytutu Spawalnictwa i Europejskiej Federacji Spawalniczej. Certyfikaty kompetencji wydawane są w oparciu o autoryzację Międzynarodowego Instytutu Spawalnictwa i Europejskiej Federacji Spawalniczej oraz akredytację Polskiego Centrum Akredytacji.Kwalifikowanie

Instytut Spawalnictwa kwalifikuje personel spawalniczy według wymagań Międzynarodowego Instytutu Spawalnictwa (MIS) i Europejskiej Federacji Spawalniczej (EWF) wydając uznawane w krajach Unii Europejskiej i poza Europą następujące dyplomy:


Certyfikowanie