+A
Powiększ tekst
-a
Zmniejsz tekst

Statutowe prace naukowo-badawcze

Badania prowadzone w ramach działalności statutowej

Badania prowadzone w ramach działalności statutowej (finansowane z budżetu państwa) mają najczęściej charakter badań stosowanych i rozwojowych tzn. podejmowane są w celu zdobycia nowej wiedzy mającej konkretne zastosowania praktyczne lub polegają na zastosowaniu wcześniej zdobytej wiedzy do opracowania nowych lub ulepszenia istniejących materiałów, urządzeń lub technologii spawalniczych.

Tematyka badań prowadzonych w ramach działalności statutowej ma ogólny i możliwie szeroki zakres. Ustalana jest w oparciu o analizę nowatorskich zagadnień wyprzedzających potrzeby przemysłu. Wyniki tych prac stanowią fundamentalną bazę wiedzy przy realizacji prac na zamówienie przemysłu, umożliwiają ich sprawną i szybką realizację.

Prace realizowane w Instytucie Spawalnictwa w ramach działalności statutowej w 2019 roku

Jeśli uważają Państwo, że jakiś problem lub grupa problemów z dziedziny spawalnictwa powinny być tematem badań naukowych lub mogłyby być przedmiotem współpracy z naszym Instytutem prosimy uprzejmie o przesłanie informacji na adres: is@is.gliwice.pl