+A
Powiększ tekst
-a
Zmniejsz tekst

Oferta szkoleniowa


Ośrodek Obsługi Spawalnictwa Krajowego - kontakt

Dokumenty do pobrania:


Nowości w ofercie szkoleniowej

Zgłoszenia na kursy


Instytut Spawalnictwa prowadzi szkolenia na różnego rodzaju kursach według programów Międzynarodowego Instytutu Spawalnictwa i Europejskiej Federacji Spawalniczej oraz według programów własnych Instytutu Spawalnictwa, umożliwiających również kwalifikowanie i certyfikowanie personelu badań nieniszczących.

Od roku 2002 prowadzone są również kursy spawania lub zgrzewania tworzyw termoplastycznych, w których absolwenci mogą uzyskać uprawnienia Urzędu Dozoru Technicznego po egzaminie zgodnym z normą PN-EN 13067.

Oferta szkoleniowa zawiera szczegółowy plan kursów organizowanych przez Instytut Spawalnictwa. Zawiera terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych kursów oraz opłaty za uczestnictwo w tych kursach i poszczególnych sesjach kursów. Podane ceny szkoleń oraz innych usług są cenami netto. Szkolenia organizowane w Instytucie Spawalnictwa są zwolnione z podatku VAT.

Zapraszamy do korzystania z naszej bazy szkoleniowej i wiedzy wysokiej klasy specjalistów.