+A
Powiększ tekst
-a
Zmniejsz tekst

Technologie i urządzenia


Transfer wyników badań naukowych i ekspertyz do przemysłu jest głównym celem działalności Instytutu.

Wyniki te w postaci innowacyjnych technologii, wyrobów, metod, rozwiązań, programów itp. przekazywane są w formie umów sprzedaży, licencji, umów typu know-how, wspólnych przedsięwzięć itd.

Ważną rolę w transferze innowacji pełnią usługi badawcze, szkolenia, seminaria, konferencje, warsztaty szkoleniowe i publikacje, które przygotowują przemysł do wdrożenia innowacyjnych technologii.

Instytut Spawalnictwa uczestniczy w projektach badawczych, w tym w programach badań stosowanych Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.