+A
Powiększ tekst
-a
Zmniejsz tekst

O Instytucie

Założony w 1945 roku Instytut Spawalnictwa jest wiodącą jednostką naukową polskiego spawalnictwa. W swej wieloletniej działalności rozwiązuje i koordynuje bieżące problemy spawalnictwa, utrzymując ścisłe związki z przemysłem krajowym i ośrodkami zagranicznymi.

1 kwietnia 2019 r. Instytut Spawalnictwa jest częścią Sieci Badawczej Łukasiewicz
(przeczytaj artykuł z Biuletynu Instytutu Spawalnictwa nr 3/2019).

Od pierwszego listopada 2019 r. w Łukasiewiczu jest 37 Instytutów. Łukasiewicz – INOS został połączony z Łukasiewicz – ITR.

Od pierwszego stycznia 2020 r. w Łukasiewiczu jest 36 Instytutów. Łukasiewicz – COBRO został połączony z Łukasiewicz – IBWCh.

Od pierwszego kwietnia 2020 r. w Łukasiewiczu jest 35 Instytutów. Łukasiewicz – IOd został połączony z Łukasiewicz – IZTW.

Od pierwszego czerwca 2020 r. w Łukasiewiczu jest 33 Instytutów. Łukasiewicz – Instytut Farmaceutyczny oraz Łukasiewicz – Biotechnologii i Antybiotyków został połączony z Łukasiewicz – Instytutem Chemii Przemysłowej im. Prof. Ignacego Mościckiego.

Od pierwszego października 2020 r. w Łukasiewiczu jest 32 Instytutów. Łukasiewicz – Instytut Technologii Elektronowej (Łukasiewicz – ITE) został połączony z Instytutem Technologii Materiałów Elektronicznych (Łukasiewicz – ITME) tworząc Łukasiewicz – Instytut Mikroelektroniki i Fotoniki.

Konsolidacja służy podniesieniu konkurencyjności i efektywności Instytutów.


Nowe Logo Łukasiewicz - Instytutu Spawalnictwa


Dr inż. Adam Pietras od 1 maja 2015 r. na podstawie nominacji Ministra Gospodarki objął stanowisko Dyrektora Instytutu Spawalnictwa, a od 12 marca br. zgodnie z decyzją Prezesa Sieci Łukasiewicz będzie pełnił swoją funkcję przez kolejne 5 lat.


Dr inż. Michał Kubica nowym Prezydentem Europejskiej Federacji Spawalniczej na lata 2020-2022


Instytut Spawalnictwa jest jedyną tego typu placówką w Polsce, ma status Centrum Doskonałości, i jest równocześnie:

 • ANB – Autoryzowaną Organizacją Nominowaną – w Europejskiej Federacji Spawalniczej (EWF) i Międzynarodowym Instytucie Spawalnictwa (IIW), uprawnioną do kwalifikowania personelu spawalniczego
 • ANBCC – Autoryzowaną Organizacją Nominowaną w EWF i IIW uprawnioną do certyfikacji przedsiębiorstw według normy PN-EN ISO 3834
 • Akredytowaną w Polskim Centrum Akredytacji (PCA) organizacją do certyfikacji procesów spawalniczych, systemów zakładowej kontroli produkcji, personelu spawalniczego i personelu badań nieniszczących oraz systemów zarządzania jakością
 • Jednostką Notyfikowaną w Unii Europejskiej w zakresie Dyrektywy 2014/68/UE oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE Nr 305/2011.
 • Instytut ma system zarządzania jakością, certyfikowany na zgodność z normą PN-EN ISO 9001

Przedmiot i zakres działania


W Łukasiewicz – Instytucie Spawalnictwa są prowadzone prace mające na celu pomoc przedsiębiorcom w stosowaniu technologii spawalniczych i technologii pokrewnych w praktyce przemysłowej.
Instytut Spawalnictwa oferuje:

Topniki - zakończenie produkcji i sprzedaży


Łukasiewicz – Instytut Spawalnictwa współpracuje z następującymi organizacjami:
w Polsce:

 • Polskim Centrum Akredytacji (PCA)
 • Polskim Komitetem Normalizacyjnym (PKN)
 • producentami konstrukcji i wyrobów spawanych, zgrzewanych i lutowanych oraz materiałów i urządzeń spawalniczych
 • uczelniami technicznymi
 • ośrodkami naukowymi, badawczymi i szkoleniowymi
 • towarzystwami dozorowymi
 • organizacjami społecznymi (np. Polskie Towarzystwo Spawalnicze, Polska Izba Konstrukcji Stalowych, Polskie Towarzystwo Badań Nieniszczących, Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich itd.).

za granicą:

 • Międzynarodowym Instytutem Spawalnictwa (IIW)
 • Europejską Federacją Spawalniczą (EWF)
 • Europejskimi Komitetami Normalizacyjnymi (CEN i CENELEC)
 • Międzynarodowymi Organizacjami Normalizacyjnymi (ISO, IEC)
 • Amerykańskim Stowarzyszeniem Spawalniczym (AWS)
 • Niemieckim Stowarzyszeniem Spawalniczym (DVS)
 • Niemieckimi Spawalniczymi Instytutami Szkoleniowo-Badawczymi (SLV)
 • Międzynarodowym Stowarzyszeniem „Spawanie” (MAC).

Instytut współpracuje również z większością europejskich instytutów i jednostek naukowych, zajmujących się zagadnieniami z dziedziny spawalnictwa.


Folder informacyjny z ofertą Łukasiewicz – Instytutu Spawalnictwa