+A
Powiększ tekst
-a
Zmniejsz tekst

O Instytucie

Założony w 1945 roku Instytut Spawalnictwa jest wiodącą jednostką naukową polskiego spawalnictwa. W swej wieloletniej działalności rozwiązuje i koordynuje bieżące problemy spawalnictwa, utrzymując ścisłe związki z przemysłem krajowym i ośrodkami zagranicznymi.

Od 1 kwietnia 2019 r. Instytut Spawalnictwa, jako jeden z 38 podmiotów, tworzy Sieć Badawczą ŁUKASIEWICZ
(przeczytaj artykuł z Biuletynu Instytutu Spawalnictwa nr 3/2019).

Instytut Spawalnictwa jest jedyną tego typu placówką w Polsce, ma status Centrum Doskonałości, i jest równocześnie:

 • ANB – Autoryzowaną Organizacją Nominowaną – w Europejskiej Federacji Spawalniczej (EWF) i Międzynarodowym Instytucie Spawalnictwa (IIW), uprawnioną do kwalifikowania personelu spawalniczego
 • ANBCC – Autoryzowaną Organizacją Nominowaną w EWF i IIW uprawnioną do certyfikacji przedsiębiorstw według normy PN-EN ISO 3834
 • Akredytowaną w Polskim Centrum Akredytacji (PCA) organizacją do certyfikacji procesów spawalniczych, systemów zakładowej kontroli produkcji, personelu spawalniczego i personelu badań nieniszczących oraz systemów zarządzania jakością
 • Jednostką Notyfikowaną w Unii Europejskiej w zakresie Dyrektywy 2014/68/UE oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE Nr 305/2011.
 • Instytut ma system zarządzania jakością, certyfikowany na zgodność z normą PN-EN ISO 9001

Przedmiot i zakres działania


W Instytucie Spawalnictwa są prowadzone prace mające na celu pomoc przedsiębiorcom w stosowaniu technologii spawalniczych i technologii pokrewnych w praktyce przemysłowej.
Instytut Spawalnictwa oferuje:


Instytut Spawalnictwa współpracuje z następującymi organizacjami:
w Polsce:

 • Polskim Centrum Akredytacji (PCA)
 • Polskim Komitetem Normalizacyjnym (PKN)
 • producentami konstrukcji i wyrobów spawanych, zgrzewanych i lutowanych oraz materiałów i urządzeń spawalniczych
 • uczelniami technicznymi
 • ośrodkami naukowymi, badawczymi i szkoleniowymi
 • towarzystwami dozorowymi
 • organizacjami społecznymi (np. Polskie Towarzystwo Spawalnicze, Polska Izba Konstrukcji Stalowych, Polskie Towarzystwo Badań Nieniszczących, Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich itd.).

za granicą:

 • Międzynarodowym Instytutem Spawalnictwa (IIW)
 • Europejską Federacją Spawalniczą (EWF)
 • Europejskimi Komitetami Normalizacyjnymi (CEN i CENELEC)
 • Międzynarodowymi Organizacjami Normalizacyjnymi (ISO, IEC)
 • Amerykańskim Stowarzyszeniem Spawalniczym (AWS)
 • Niemieckim Stowarzyszeniem Spawalniczym (DVS)
 • Niemieckimi Spawalniczymi Instytutami Szkoleniowo-Badawczymi (SLV)
 • Międzynarodowym Stowarzyszeniem „Spawanie” (MAC).

Instytut współpracuje również z większością europejskich instytutów i jednostek naukowych, zajmujących się zagadnieniami z dziedziny spawalnictwa.


Folder informacyjny z ofertą Instytutu Spawalnictwa