+A
Powiększ tekst
-a
Zmniejsz tekst

O Instytucie

Założony w 1945 roku Instytut Spawalnictwa jest wiodącą jednostką naukową polskiego spawalnictwa. W swej wieloletniej działalności rozwiązuje i koordynuje bieżące problemy spawalnictwa, utrzymując ścisłe związki z przemysłem krajowym i ośrodkami zagranicznymi.

Łukasiewicz - Instytut Spawalnictwa

 

 

 


Transfer wyników badań naukowych i ekspertyz do przemysłu jest głównym celem działalności Instytutu.

Wyniki badań w postaci innowacyjnych technologii, wyrobów, metod, rozwiązań, programów itp. przekazywane są do przemysłu w formie umów sprzedaży, licencji, umów typu know-how, wspólnych przedsięwzięć itd.

Ważną rolę w transferze innowacji pełnią szkolenia, seminaria, konferencje, warsztaty szkoleniowe i publikacje, które przygotowują przemysł do wdrożenia innowacyjnych technologii.

 

Badania    Technologie i urządzenia    Szkolenie i nadzór    Certyfikacja

 

Kompetencje Sieci Badawczej Łukasiewicz skupiają się wokół 4 obszarów badawczych, strategicznych z punktu widzenia rozwoju polskiej gospodarki. Powołane zostały cztery Grupy Badawcze (GB) odpowiadające rekomendowanym kierunkom: Zdrowie, Inteligentna i czysta mobilność, Zrównoważona gospodarka i energia oraz Transformacja cyfrowa. Łukasiewicz - Instytut Spawalnictwa uczestniczy w dwóch Grupach Badawczych.

 

Grupa Badawcza -  Zrównoważona gospodarka i energia             Grupa Badawcza -  Inteligentna i czysta mobilność

 


Topniki - zakończenie produkcji i sprzedażyŁukasiewicz - Instytut Spawalnictwa jest jedyną tego typu placówką w Polsce i jest równocześnie:

  • ANB – Autoryzowaną Organizacją Nominowaną – w Europejskiej Federacji Spawalniczej (EWF) i Międzynarodowym Instytucie Spawalnictwa (IIW), uprawnioną do kwalifikowania personelu spawalniczego
  • ANBCC – Autoryzowaną Organizacją Nominowaną w EWF i IIW uprawnioną do certyfikacji przedsiębiorstw według normy PN-EN ISO 3834
  • Akredytowaną w Polskim Centrum Akredytacji (PCA) organizacją do certyfikacji procesów spawalniczych, systemów zakładowej kontroli produkcji, personelu spawalniczego i personelu badań nieniszczących oraz systemów zarządzania jakością
  • Jednostką Notyfikowaną w Unii Europejskiej w zakresie Dyrektywy 2014/68/UE oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE Nr 305/2011.
  • Instytut ma system zarządzania jakością, certyfikowany na zgodność z normą PN-EN ISO 9001

   Historia:  

Instytut Spawalnictwa powstał 26 marca 1945 roku. (Instytut Spawalnictwa 1945-2015. Wydanie jubileuszowe - 70 lat IS) i od początku swojej działalności Instytut nadzoruje kursy prowadzone przez inne ośrodki szkolenia.

Od czerwca 1991 jesteśmy w Europejskiej Federacji Spawalniczej (EWF).

W listopadzie 1996  uzyskaliśmy statusu Autoryzowanej Organizacji Krajowej (ANB) na terenie Polski.

Od czerwca 1999 mamy statusu Autoryzowanej Organizacji Krajowej Certyfikującej Przedsiębiorstwa (ANBCC).

1 kwietnia 2019 r. Instytut Spawalnictwa jest częścią Sieci Badawczej Łukasiewicz
(przeczytaj artykuł z Biuletynu Instytutu Spawalnictwa nr 3/2019). 

     Folder informacyjny z ofertą Łukasiewicz – Instytutu Spawalnictwa