+A
Powiększ tekst
-a
Zmniejsz tekst

Systemy zarządzania jakością

wg wymagań normy PN-EN ISO 9001:2015 i systemów zarządzania jakością w spawalnictwie wg wymagań norm PN-EN ISO 3834-2: 2007, PN-EN ISO 3834-3: 2007, PN-EN ISO 3834-4: 2007 oraz wg systemu EWF EN ISO 3834