+A
Powiększ tekst
-a
Zmniejsz tekst

Licencjonowanie Egzaminatorów Spawaczy


Warunki ubiegania się o Licencję Egzaminatora Spawaczy Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytut Spawalnictwa:

Po uzyskaniu przedłużenia atestu i zgody Instytutu, ośrodek może ubiegać się o Licencję dla własnego egzaminatora, w tym celu ośrodek kieruje do Kierownika Działu „Ośrodek Kształcenia i Nadzoru Spawalniczego” (IK) pismo z wnioskiem o ustalenie w ośrodku szkoleniowym egzaminatora z Licencją Egzaminatora Spawaczy Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Spawalnictwa.

Licencjonowanym Egzaminatorem Instytutu może zostać osoba spełniająca następujące warunki:

  • posiada Dyplom Międzynarodowego Inżyniera Spawalnika (IWE) lub Międzynarodowego Technologa Spawalnika (IWT);
  • posiada aktualny Certyfikat Kompetencji według normy PN-EN ISO 9712 w zakresie „Badania Wizualne stopień 2” obejmujący sektor przemysłowy – wytwarzanie i sektor wyrobu – wyroby spawane (wymagania minimalne);
  • uzyskała wynik pozytywny egzaminu na Licencjonowanego Egzaminatora Spawaczy Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytut Spawalnictwa. Egzamin obejmuje znajomość zasad egzaminowania spawaczy według wymagań serii norm PN – EN ISO 9606, Wytycznych W-19/IS-41 i W-19/IS-17 oraz praktycznej umiejętności oceny przełomów spoin po próbie łamania. Egzamin przeprowadzany jest przez Komisję ds. weryfikacji Egzaminatorów Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytut Spawalnictwa.

Koszt egzaminu składanego przed Komisją ds. weryfikacji Egzaminatorów Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytut Spawalnictwa wynosi 800,-PLN.

Opłata licencyjna na rok 2021 wynosi 2400,- PLN (licencja jest udzielana maksymalnie na okres jednego roku kalendarzowego).

Osoba odpowiedzialna w danym ośrodku za szkolenie spawaczy (Kierownik kursu) nie może być równocześnie Licencjonowanym Egzaminatorem Spawaczy Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytut Spawalnictwa.

Licencja Egzaminatora Spawaczy Instytutu, wydawana na czas określony dla egzaminatorów nie będących pracownikami Instytutu, uprawnia do przeprowadzania egzaminów tylko w tym Ośrodku Szkolenia Spawaczy na wniosek którego została wydana. Zgodę na egzaminowanie w innym ośrodku musi wyrazić ten ośrodek szkoleniowy, który występował z wnioskiem
o wydanie Licencji oraz poniósł koszty jej uzyskania, a także Kierownik Działu „Ośrodek Kształcenia i Nadzoru Spawalniczego” (IK) prowadzący bezpośredni kontrolę nad szkoleniem i egzaminowaniem spawaczy pod merytorycznym nadzorem Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytut Spawalnictwa.