+A
Powiększ tekst
-a
Zmniejsz tekst

Informacja naukowo-techniczna


Prowadząc aktywną politykę informacyjną, Instytut Spawalnictwa udostępnia:

 • Bibliotekę zawierającą około 12 tys. tomów książek oraz ponad 30 tytułów czasopism z dziedziny spawalnictwa i dziedzin pokrewnych
 • Zbiór analiz artykułów z czasopism spawalniczych i biuletynów patentowych

Ponadto Instytut organizuje:

 • Konferencje, sympozja, seminaria
 • Międzynarodowe Targi Spawalnicze „ExpoWelding” (wspólnie z Expo Silesia w Sosnowcu)
 • Wystawy i pokazy

 

Instytut prowadzi działalność wydawniczą oferując:

 • Biuletyn Instytutu Spawalnictwa – dwumiesięcznik informujący o najnowszych osiągnięciach, prowadzonych pracach i wydarzeniach w dziedzinie spawalnictwa
 • e-BIS – Biuletyn Instytutu Spawalnictwa w wersji angielskojęzycznej dostępny online
 • Wytyczne – wydawnictwa dotyczące programów szkolenia, napraw itp.
 • Skrypty szkoleniowe
 • Katalogi, informatory, słowniki, poradniki
 • Materiały seminaryjne itp.