+A
Powiększ tekst
-a
Zmniejsz tekst

Zmiany w formularzach


Z dniem 8 lipca 2019 r. zmianie ulegają następujące dokumenty:

 1. Program procesu certyfikacji Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z wymaganiami PN-EN ISO 9001 i PN-EN ISO 3834 (Formularz FO-24 - wydanie 08)
 2. Program procesu certyfikacji Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z wymaganiami PN-EN ISO 9001 (Formularz FO-24 - wydanie 07)

Z dniem 4 lipca 2019 r. zmianie ulegają następujące dokumenty:

 1. Wniosek o certyfikację systemu zarządzania jakością - Formularz FS-03 - wydanie 10
 2. Kwestionariusz wytwórcy - Formularz FSZ-01 - wydanie 2

 

Z dniem 24 czerwca 2019 r. zmianie ulegają następujące dokumenty:

 1. Opis procesy kwalifikowania i certyfikowania personelu spawalniczego - wydanie 21
 2. Opis uprawniania personelu wykonującego połączenia nierozłączne podlegające wymaganiom Dyrektywy 2014/68/UE - Formularz FO-26 - wydanie 02
 3. Program certyfikacji Międzynarodowych/Europejskich Inżynierów, Technologów, Mistrzów Spawalników i Instruktorów Spawalniczych - Wytyczne: W-01/IS-75 - wydanie 9
 4. Program Certyfikacji Personelu Badań Nieniszczących (Wytyczne: W-04/IS-70 - wydanie 12)
 5. Warunki wstępne - Program Certyfikacji Spawaczy - Wytyczne: W-08/IS-89 - wydanie 7
 6. Program certyfikacji personelu nadzorująco-kontrolujący jakość zabezpieczeń antykorozyjnych dla wymagań normy PN-EN 1090-2 - Wytyczne: W-16/IS-97 - wydanie 1

 

Z dniem 12 czerwca 2019 r. zmianie ulegają następujące dokumenty:

 1. Program certyfikacji procesów spawania PCW1 - wydanie 2
 2. Wniosek o certyfikację procesów spawania FWS-01 - Wydanie 9
 3. Program certyfikacji ZKP PCZ1 - wydanie 2
 4. Wniosek o certyfikację ZKP - Formularz FZ - 01 - wydanie 7
 5. Kwestionariusz Wykonawcy ZKP  - Formularz FZ-02 - wydanie 7
 6. Wymagania dotyczące ZKP dla wytwórców konstrukcji stalowych i aluminiowych - wydanie 4

Z dniem 6 maja 2019 r. zmianie ulegają następujące dokumenty:

 1. Wniosek o certyfikację personelu nadzoru spawalniczego (CI/EWE, CI/EWT, CI/EWS, CI/EWP) (wg dok. IAB 341/EWF 650) - Formularz FP-12 - wydanie 08
 2. Wniosek nadzoru – ponownej certyfikacji dla personelu nadzoru spawalniczego (CI/EWE, CI/EWT, CI/EWS, CI/EWP) (wg dok. IAB 341/EWF 650) - Formularz FP-13 - wydanie 12
 3. Wniosek o wydanie pieczątki dotyczącej Europejskiego/Międzynarodowego Dyplomu/Certyfikatu Kompetencji - Formularz FP-99 - wydanie 03

Z dniem 24 kwietnia 2019 r. zmianie ulegają następujące dokumenty:

 1. Wniosek o Certyfikację Początkową/ Certyfikację Ponowną wg normy PN-EN ISO 9606-2/ (PED)2014/68/UE i/lub Kwalifikację (Dyplom) Międzynarodowego Spawacza – IW - Formularz FP - 02/9 - wydanie 11 - korekta formularza
 2. Wniosek o Certyfikację Początkową/ Certyfikację Ponowną wg normy PN-EN ISO 9606-1/(PED)2014/68/UE i/lub Kwalifikację (Dyplom) Międzynarodowego Spawacza - IW (Formularz FP - 02/9_a) - wydanie 7 - korekta formularza

Z dniem 19 kwietnia 2019 r. zmianie ulegają następujące dokumenty:

 1. Wniosek o certyfikację personelu badań nieniszczących wg normy PN-EN ISO 9712 (Formularz FP-46 - wydanie 17)
 2. Wniosek nadzoru - ponownego wydania certyfikatu kompetencji personelu badań nieniszczących (Formularz FP-78 - wydanie 13)
 3. Wniosek o wydanie certyfikatu personelu nadzorująco-kontrolującego jakość antykorozyjnych powłok malarskich dla wymagań normy PN-EN 1090-2 (Formularz FP-02/14 - wydanie 06)
 4. Wniosek przystąpienia do kursu i uzyskania dyplomu EWF European Adhesive Bonder (EAB) (Formularz FP-02/13 - wydanie 05)
 5. Wniosek przystąpienia do kursu i uzyskania dyplomu EWF European Adhesive Specialist (EAS) (Formularz FP-02/15 - wydanie 05)
 6. Wniosek kwalifikacyjny na kurs i o uzyskanie dyplomu IWE/EWE (Formularz FP - 02/1 - wydanie 12)
 7. Wniosek kwalifikacyjny na kurs i o uzyskanie dyplomu "IWI - C, S, B" (Formularze: FP - 02/ 2 - wydanie 10, FP - 02/4 - wydanie 10, FP - 02/5 - wydanie 11)
 8. Wniosek przystąpienia do kursu/egzaminu i uzyskania dyplomu Międzynarodowego/Europejskiego Instruktora Spawalniczego - I/EWP (Formularz FP - 02/8 - wydanie 10)
 9. Wniosek przystąpienia do kursu/egzaminu i uzyskania dyplomu Międzynarodowego/Europejskiego Mistrza Spawalnika - I/EWS (Formularz FP - 02/7 - wydanie 11)
 10. Wniosek przystąpienia do kursu/egzaminu i uzyskania dyplomu Międzynarodowego/Europejskiego Technologa Spawalnika - I/EWT wg posiadanego doświadczenia - „Droga Rozwoju Kariery” (Formularz FP-02/16 - wydanie 2)
 11. Wniosek przystąpienia do kursu/egzaminu i uzyskania dyplomu Międzynarodowego/Europejskiego Technologa Spawalnika - I/EWT (Formularz FP - 02/6 - wydanie 10)
 12. Wniosek kwalifikacyjny do kursu i uzyskania uprawnień EWF w zakresie badań makroskopowych i mikroskopowych materiałów konstrukcyjnych oraz ich złączy spajanych (Formularz FP - 02/11 - wydanie 07)
 13. Wniosek nadzoru - ponownego wydania certyfikatu personelu nadzorująco-kontrolującego jakość antykorozyjnych powłok malarskich dla wymagań normy PN-EN 1090-2  (Formularz FP-08 - wydanie 06)
 14. Wniosek kwalifikacyjny do kursu i uzyskania uprawnień EWF Specjalisty Nadzorującego Spawanie Prętów Zbrojeniowych (Reinforcing Bars) (Formularz FP-02/17 - wydanie 01)
 15. Wniosek kwalifikacyjny do kursu i uzyskania uprawnień EWF w zakresie obróbki cieplnej złączy spawanych (Formularz FP - 02/12 - wydanie 05)
 16. Wniosek ponownej certyfikacji Europejskiego Spawacza/Zgrzewacza Tworzyw Sztucznych - CEPW (Formularz FP-88 - wydanie 05)
 17. Wniosek przystąpienia do kursu/egzaminu i uzyskania certyfikatu Europejskiego Spawacza/Zgrzewacza Tworzyw Sztucznych - CEPW (Formularz FP - 02/10 - wydanie 7)

 

Z dniem 4 kwietnia 2019 r. zmianie ulegają następujące dokumenty:

 

 1. Opis procesu kwalifikowania i certyfikowania personelu spawalniczego (Formularz FO-26 - wydanie 20)

Z dniem 7 stycznia 2019 r. zmianie ulega następujący dokument:

 1. Zasady egzaminowania personelu badań nieniszczący Formularz FO-26 - wydanie 01 - grudzień2018
   

Z dniem 7 grudnia 2018 r. zmianie ulegają następujące dokumenty:

 1. Wniosek o wydanie dodatkowego dyplomu IWE lub EWF (Formularz FP - 40, wydanie 1) - formularz zastępuje: FP-40 i FP-40a

 

Z dniem 24 lipca 2018 r. zmianie ulegają następujące dokumenty:

 1. Cennik opłat za czynności związane z kwalifikacją i certyfikacją personelu spawalniczego wraz z personelem odpowiedzialnym za techniki klejenia

Z dniem 2 lipca 2018 r. zmianie ulegają następujące dokumenty:

 1. Zaświadczenie o zdolności widzenia dla personelu badań nieniszczących zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO 9712 - Zaświadczenie o teście widzenia - Formularz FP-75 - wydanie 02