+A
Powiększ tekst
-a
Zmniejsz tekst

Zmiany w formularzach

 


Z dniem 5 marca 2019 r. zmianie ulegają następujące dokumenty:

 1. Program certyfikacji procesów spawania PCW1 - wydanie 1 zastępuje dokument: Program certyfikacji PCW3 Certyfikacja procesów spawania
 2. Program certyfikacji ZKP PCZ1 - wydanie 1 - zastępuje dokument: Program certyfikacji PCW4 Certyfikacja ZKP - wydanie 6

Z dniem 21 lutego 2019 r. zmianie ulegają następujące dokumenty:

 1. Wniosek o wydanie certyfikatu personelu nadzorująco-kontrolującego jakość antykorozyjnych powłok malarskich dla wymagań normy PN-EN 1090-2 - Formularz FP-02/14 - wydanie 05
 2. Wniosek nadzoru - ponownego wydania certyfikatu personelu nadzorująco-kontrolującego jakość antykorozyjnych powłok malarskich dla wymagań normy PN-EN 1090-2  (Formularz FP-08 - wydanie 05)
 3. Wniosek o certyfikację personelu badań nieniszczących wg normy PN-EN ISO 9712 (Formularz FP-46 - wydanie 16)
 4. Wniosek nadzoru - ponownego wydania certyfikatu kompetencji personelu badań nieniszczących (Formularz FP-78 - wydanie 12)

 

Z dniem 13 lutego 2019 r. zmianie ulegają następujące dokumenty:

 1. Kwestionariusz wytwórcy (Formularz FSZ-01 - wydanie 1) zastępuje formularze: Kwestionariusz Wytwórcy FS-04 dla systemów zarządzania jakością oraz Kwestionariusz Wykonawcy FWS-02 dla procesów spawania

Z dniem 30 stycznia 2019 r. zmianie ulegają następujące dokumenty:

 1. Wniosek kwalifikacyjny na kurs i o uzyskanie dyplomu "IWI - C, S, B" - Formularze: FP - 02/ 2 - wydanie 9, FP - 02/4 - wydanie 9, FP - 02/5 - wydanie 10
 2. Wniosek kwalifikacyjny na kurs i o uzyskanie dyplomu IWT/EWT - Formularz FP - 02/6 - wydanie 9 - korekta formularza
 3. Wniosek kwalifikacyjny do kursu i uzyskania uprawnień EWF w zakresie badań makroskopowych i mikroskopowych materiałów konstrukcyjnych oraz ich złączy spajanych - Formularz FP - 02/11 - wydanie 06
 4. Wniosek kwalifikacyjny do kursu i uzyskania uprawnień EWF w zakresie obróbki cieplnej złączy spawanych - Formularz FP - 02/12 - wydanie 04
 5. Wniosek ponownej certyfikacji Europejskiego Spawacza/Zgrzewacza Tworzyw Sztucznych - CEPW - Formularz FP-88 - wydanie 04
 6. Wniosek przystąpienia do kursu i uzyskania certyfikatu „Europejskiego Spawacza/Zgrzewacza Tworzyw Sztucznych” - Formularz FP - 02/10 - wydanie 06

Z dniem 23 stycznia 2019 r. zmianie ulegają następujące dokumenty:

 1. Wniosek przystąpienia do kursu i uzyskania dyplomu EWF European Adhesive Bonder (EAB) - Formularz FP-02/13 - wydanie 05
 2. Wniosek przystąpienia do kursu i uzyskania dyplomu EWF European Adhesive Specialist (EAS) - Formularz FP-02/15 - wydanie 04
 3. Wniosek kwalifikacyjny na kurs i o uzyskanie dyplomu IWE/EWE - Formularz FP - 02/1 - wydanie 11
 4. Wniosek kwalifikacyjny na kurs i o uzyskanie dyplomu IWP/EWP - Formularz FP - 02/8 - wydanie 9
 5. Wniosek kwalifikacyjny na kurs i o uzyskanie dyplomu IWS/EWS - Formularz FP - 02/7 - wydanie 10

 

Z dniem 7 stycznia 2019 r. zmianie ulega następujący dokument:

 

 1. Zasady egzaminowania personelu badań nieniszczący Formularz FO-26 - wydanie 01 - grudzień2018

Z dniem 7 grudnia 2018 r. zmianie ulegają następujące dokumenty:

 1. Wniosek o wydanie dodatkowego dyplomu IWE lub EWF (Formularz FP - 40, wydanie 1) - formularz zastępuje: FP-40 i FP-40a

 

Z dniem 29 listopada 2018 r. zmianie ulegają następujące dokumenty:

 1. Program Certyfikacji Personelu Badań Nieniszczących (Wytyczne: W-04/IS-70 - wydanie 12)

 

Z dniem 24 lipca 2018 r. zmianie ulegają następujące dokumenty:

 1. Program procesu certyfikacji Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z wymaganiami PN-EN ISO 9001 (Formularz FO-24 - wydanie 06)
 2. Program procesu certyfikacji Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z wymaganiami PN-EN ISO 9001 i PN-EN ISO 3834 (Formularz FO-24 - wydanie 07)
 3. Opis procesu kwalifikowania i certyfikowania personelu spawalniczego (Formularz FO-26 - wydanie 19)
 4. Cennik opłat za czynności związane z kwalifikacją i certyfikacją personelu spawalniczego wraz z personelem odpowiedzialnym za techniki klejenia

 

Z dniem 23 lipca 2018 r. zmianie ulegają następujące dokumenty:

 1. Procedura ogólna PO-06: Odwołania, skargi i sprawy sporne (Formularz FO-24 - wydanie 06)

 

Z dniem 2 lipca 2018 r. zmianie ulegają następujące dokumenty:

 1. Zaświadczenie o zdolności widzenia dla personelu badań nieniszczących zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO 9712 - Zaświadczenie o teście widzenia - Formularz FP-75 - wydanie 02

 

Z dniem 18 czerwca 2018 r. zmianie ulegają następujące dokumenty:

 1. Program certyfikacji Międzynarodowych/Europejskich Inżynierów, Technologów, Mistrzów Spawalników i Instruktorów Spawalniczych - Wytyczne: W-01/IS-75 - wydanie 9
 2. Warunki wstępne - Program Certyfikacji Spawaczy - Wytyczne: W-08/IS-89 - wydanie 7
 3. Program certyfikacji personelu nadzorująco-kontrolujący jakość zabezpieczeń antykorozyjnych dla wymagań normy PN-EN 1090-2 - Wytyczne: W-16/IS-97 - wydanie 1
 4. Opis uprawniania personelu wykonującego połączenia nierozłączne podlegające wymaganiom Dyrektywy 2014/68/UE - Formularz FO-26 - wydanie 02

   

  Z dniem 5 czerwca 2018 r. zmianie ulegają następujące dokumenty:

  1. Personel spawalniczy (w tym specjaliści z zakresu klejenia)

   

  Z dniem 4 czerwca 2018 r. zmianie ulegają następujące dokumenty:

  1. Personel spawalniczy (w tym specjaliści z zakresu klejenia)

   

  Z dniem 25 kwietnia 2018 zmianie ulegają następujące dokumenty:

   

  1. Procesy spawalnicze:
  2. ZKP: