+A
Powiększ tekst
-a
Zmniejsz tekst

Personel spawalniczy

(w tym specjaliści z zakresu klejenia)

Ośrodek Obsługi Spawalnictwa Krajowego prowadzi szkolenia według programów Międzynarodowego Instytutu Spawalnictwa i Europejskiej Federacji Spawalniczej, które kończą się zaświadczeniem o uczestnictwie w szkoleniu, a po zdaniu egzaminu przed komisją egzaminacyjną w Ośrodku Certyfikacji Instytutu Spawalnictwa dyplomem międzynarodowym i europejskim (IIW i EWF). Spawacze dodatkowo otrzymują książkę spawacza oraz Świadectwo Egzaminu Kwalifikacyjnego Spawacza wg serii norm PN-EN ISO 9606.


Dokumenty:


Kursy z możliwością dofinansowania ze środków europejskich

Unijne pożyczki na kształcenie


KURSY WEDŁUG PROGRAMÓW IIW/EWF

 • Międzynarodowy/Europejski Inżynier Spawalnik - IWE/EWE
 • Międzynarodowy/Europejski Technolog Spawalnik - IWT/EWT
 • Międzynarodowy/Europejski Mistrz Spawalnik - IWS/EWS
 • Międzynarodowy/Europejski Instruktor Spawalniczy - IWP/EWP
 • Międzynarodowy/Europejski Inspektor Spawalniczy – IWIP/EWIP (IWIP/EWIP – C, IWIP/EWIP – S, IWIP/EWIP – B)
 • Makroskopowe i mikroskopowe badania metalograficzne materiałów konstrukcyjnych
 • Obróbka cieplna złączy spawanych
 • Europejski Spawacz/Zgrzewacz Tworzyw Sztucznych - CEPW
 • Europejski Technik Klejenia – EAB
 • Europejski Specjalista Klejenia - EAS

KURSY WEDŁUG PROGRAMÓW INSTYTUTU SPAWALNICTWA

 

 1. Spawanie i zgrzewanie
  • Spawanie blach i rur spoinami pachwinowymi i czołowymi
  • Spawanie plazmowe
  •  Podstawy spawalniczych technologii laserowych
  • Spawanie metodą A-TIG
  • Operatorzy spawania orbitalnego rur metodą TIG i/lub A-TIG
  • Spawanie prętów ze stali zbrojeniowej
  • Operatorzy spawania/napawania łukiem krytym lub zmechanizowanego spawania/napawania metodami MIG/MAG lub napawania łukiem samoosłonowym
  • Spawanie gorącym powietrzem tworzyw sztucznych
  • Spawanie ekstruzyjne tworzyw sztucznych
  • Zgrzewacz rurociągów z tworzyw sztucznych
  • Kurs dla personelu nadzoru przy wykonywaniu rurociągów zgrzewanych z tworzyw sztucznych do wody i gazu
  • Zgrzewanie rezystancyjne punktowe i garbowe
  • Technologia zgrzewania prądami wielkiej częstotliwości
  • Dodatkowe ćwiczenia spawania
    
 2. Lutowanie i lutospawanie
  • Lutowacze gazowi
  • Lutospawacze MIG/MAG
    
 3. Cięcie
  • Cięcie tlenowe
  • Cięcie plazmowe – ręczne
  • Podstawy technologii automatycznego cięcia plazmowego
    
 4. Badania i kontrola
  • Badanie przełomów złączy spawanych
  • Badanie własności mechanicznych stali oraz złączy wykonanych metodami spawalniczymi
  • Kontrola szczelności złączy spawanych metodą pęcherzykową
  • Kontrola jakości i badania złączy zgrzewanych prądami wielkiej częstotliwości
  • Pomiar grubości materiałów metodą ultradźwiękową
  • Nadzór nad spajaniem prętów ze stali do zbrojenia betonu
    
 5. Naprawa i regeneracja
  • Płomieniowe prostowanie konstrukcji spawanych
  • Naprawa palników gazowych i reduktorów ciśnienia