+A
Powiększ tekst
-a
Zmniejsz tekst

Personel spawalniczy

(w tym specjaliści z zakresu klejenia)

Ośrodek Obsługi Spawalnictwa Krajowego prowadzi szkolenia według programów Międzynarodowego Instytutu Spawalnictwa i Europejskiej Federacji Spawalniczej, które kończą się zaświadczeniem o uczestnictwie w szkoleniu, a po zdaniu egzaminu przed komisją egzaminacyjną w Ośrodku Certyfikacji Instytutu Spawalnictwa dyplomem międzynarodowym i europejskim (IIW i EWF). Spawacze dodatkowo otrzymują książkę spawacza oraz Świadectwo Egzaminu Kwalifikacyjnego Spawacza wg serii norm PN-EN ISO 9606.


Dokumenty:


Ikony informacyjne - legenda

Dofinansowanie z UE Kurs z możliwością dofinansowania ze środków europejskich

Aktualności Najnowsze informacje o kursie

W celu wyświetlenia informacji należy kliknąć w ikonę zamieszczoną przy danym kursie.

 


Uprawnienia Międzynarodowe według programów IIW/EWF

(w nawiasach podano numery stron w ofercie szkoleniowej, gdzie podane są terminy i ceny kursów)

 • Międzynarodowy Inżynier Spawalnik - IWE (str. 7)
 • Międzynarodowy Inspektor Spawalniczy – IWI (str. 10)
  (IWI – C, IWI – S, IWI – B)
 • Międzynarodowy Technolog Spawalnik – IWT (str. 8)
 • Międzynarodowy Mistrz Spawalnik – IWS (str. 9)
  Aktualności
 • Międzynarodowy Instruktor Spawalniczy – IWP (str. 9)
 • Międzynarodowy Spawacz – IW (str. 17)
 • Makroskopowe i mikroskopowe badania metalograficzne materiałów konstrukcyjnych (str. 11)
 • Obróbka cieplna złączy spawanych (str. 12)
  Dofinansowanie z UE
 • Europejski Spawacz/Zgrzewacz Tworzyw Sztucznych – CEPW (str. 21)
 • Europejskiego Specjalisty Klejenia -  EAS (str. 13)
  (współpraca z Fraunhofer IFAM - Bremen)
  Dofinansowanie z UE Aktualności
 • Europejski Technik Klejenia – EAB (str. 13)
  (współpraca z Fraunhofer IFAM- Bremen)
  Dofinansowanie z UE Aktualności

Uprawnienia Krajowe według programów Instytutu Spawalnictwa

Badania i kontrola
(w nawiasach podano numery stron w ofercie szkoleniowej, gdzie podane są terminy i ceny kursów)

 • Badanie przełomów złączy spawanych (str. 35)
 • Badanie własności mechanicznych stali oraz złączy wykonanych metodami spawalniczymi (str. 35)
 • Kontrola szczelności złączy spawanych metodą pęcherzykową (str. 36)
 • Kontrola jakości i badania złączy zgrzewanych prądami wielkiej częstotliwości (str. 40)
 • Pomiar grubości materiałów metodą ultradźwiękową (str. 41)
 • Nadzór nad spajaniem prętów ze stali do zbrojenia betonu (str. 12)
  (wymagane uprawnienia międzynarodowe)
 • Nadzór nad wykonywaniem rurociągów zgrzewanych z tworzyw sztucznych do wody i gazu (str. 21)

Cięcie
(w nawiasach podano numery stron w ofercie szkoleniowej, gdzie podane są terminy i ceny kursów)

 • Cięcie tlenowe - przecinacz tlenowy (str. 37)
 • Cięcie plazmowe – ręczne (str. 38)
 • Cięcie plazmowe – automatyczne – podstawy (str. 38)
  (kurs nie obejmuje szkolenia z obsługi układu sterowania, które zapewniają dostawcy maszyn)

Spawanie
(w nawiasach podano numery stron w ofercie szkoleniowej, gdzie podane są terminy i ceny kursów)

 • Spawanie blach i rur spoinami pachwinowymi, blach i rur spoinami czołowymi (str. 32)
 • Spawanie plazmowe (str. 38)
 • Spawanie laserowe – podstawy - lasery CO2 i YAG (str. 39)
 • Spawanie metodą A-TIG (str. 39)
 • Spawanie orbitalne rur metodą TIG i/lub A-TIG – operator spawarki (str. 39)
  (na urządzeniach Klienta lub na urządzeniu IS: urządzenie firmy ORBITEC typu Tigtronic Orbital 3)
 • Spawanie prętów żebrowanych ze stali zbrojeniowej w budownictwie (str. 40)
  (możliwość połączenia z kwalifikowaniem technologii)
 • Operatorzy spawania/napawania łukiem krytym lub zmechanizowanego spawania/napawania metodami MIG/MAG względnie napawania łukiem samoosłonowym (str. 36)
  (na urządzeniach Klienta lub na urządzeniu IS: traktor spawalniczym A2 (sterownik A2-A6 PEK))
 • Spawanie gorącym powietrzem (str. 21)
  Dofinansowanie z UE
 • Spawanie ekstruzyjne (str. 21)
  Dofinansowanie z UE
 • Dodatkowe ćwiczenia spawania (str. 41)

Lutowanie i lutospawanie
(w nawiasach podano numery stron w ofercie szkoleniowej, gdzie podane są terminy i ceny kursów)

 • Lutowanie gazowe - lutowacz gazowy (str. 37)
 • Lutospawanie MIG/MAG - lutospawacz MIG/MAG (str. 37)

Zgrzewanie
(w nawiasach podano numery stron w ofercie szkoleniowej, gdzie podane są terminy i ceny kursów)

 • Zgrzewacz rurociągów z tworzyw sztucznych (str. 21)
  Dofinansowanie z UE
 • Zgrzewanie rezystancyjne blach stalowych (str. 40)
 • Zgrzewanie prądami wielkiej częstotliwości (str. 40)

Naprawa i regeneracja
(w nawiasach podano numery stron w ofercie szkoleniowej, gdzie podane są terminy i ceny kursów)

 • Naprawa palników gazowych i reduktorów ciśnienia (str. 36)
 • Płomieniowe prostowanie konstrukcji spawanych (str. 36)
  (kursy organizowane przy współpracy z firmą LINDE GAZ Polska)