+A
Powiększ tekst
-a
Zmniejsz tekst

Personel spawalniczy


Ośrodek Obsługi Spawalnictwa Krajowego prowadzi szkolenia według programów Międzynarodowego Instytutu Spawalnictwa i Europejskiej Federacji Spawalniczej, które kończą się zaświadczeniem o uczestnictwie w szkoleniu, a po zdaniu egzaminu przed komisją egzaminacyjną w Ośrodku Certyfikacji Instytutu Spawalnictwa dyplomem międzynarodowym i europejskim (IIW i EWF). Spawacze dodatkowo otrzymują książkę spawacza oraz Świadectwo Egzaminu Kwalifikacyjnego Spawacza wg serii norm PN-EN ISO 9606.


Dokumenty:


Kursy z możliwością dofinansowania ze środków europejskich

Unijne pożyczki na kształcenie


Nowy kurs w ofercie Instytutu:
Praktyczne aspekty egzaminowania spawaczy
według serii norm PN-EN ISO 9606


KURSY WEDŁUG PROGRAMÓW IIW/EWF

 1. Międzynarodowy/Europejski Inżynier Spawalnik - IWE/EWE
 2. Międzynarodowy/Europejski Technolog Spawalnik - IWT/EWT
 3. Międzynarodowy/Europejski Mistrz Spawalnik - IWS/EWS
 4. Międzynarodowy/Europejski Instruktor Spawalniczy - IWP/EWP
 5. Międzynarodowy/Europejski Inspektor Spawalniczy – IWIP/EWIP (IWIP/EWIP – C, IWIP/EWIP – S, IWIP/EWIP – B)
 6. Makroskopowe i mikroskopowe badania metalograficzne materiałów konstrukcyjnych
 7. Obróbka cieplna złączy spawanych
 8. Europejski Spawacz/Zgrzewacz Tworzyw Sztucznych - CEPW
 9. Europejski Technik Klejenia – EAB
 10. Europejski Specjalista Klejenia - EAS
 11. Europejski Inżynier Klejenia - EAE

KURSY WEDŁUG PROGRAMÓW INSTYTUTU SPAWALNICTWA

 

 1. Spawanie i zgrzewanie
  • Spawanie blach i rur spoinami pachwinowymi i czołowymi
  • Spawanie plazmowe
  • Podstawy spawalniczych technologii laserowych
  • Spawanie metodą A-TIG
  • Operatorzy spawania orbitalnego rur metodą TIG i/lub A-TIG
  • Spawanie prętów ze stali zbrojeniowej
  • Operatorzy spawania/napawania łukiem krytym lub zmechanizowanego spawania/napawania metodami MIG/MAG lub napawania łukiem samoosłonowym
  • Spawanie gorącym powietrzem tworzyw sztucznych
  • Spawanie ekstruzyjne tworzyw sztucznych
  • Zgrzewacz rurociągów z tworzyw sztucznych
  • Kurs dla personelu nadzoru przy wykonywaniu rurociągów zgrzewanych z tworzyw sztucznych do wody i gazu
  • Zgrzewanie rezystancyjne punktowe i garbowe
  • Technologia zgrzewania prądami wielkiej częstotliwości
  • Dodatkowe ćwiczenia spawania
 2. Lutowanie i lutospawanie
  • Lutowacze gazowi
  • Lutospawacze MIG/MAG
 3. Cięcie
  • Cięcie tlenowe
  • Cięcie plazmowe – ręczne
  • Podstawy technologii automatycznego cięcia plazmowego
 4. Badania i kontrola
  • Badanie przełomów złączy spawanych
  • Badanie własności mechanicznych stali oraz złączy wykonanych metodami spawalniczymi
  • Kontrola szczelności złączy spawanych metodą pęcherzykową
  • Kontrola jakości i badania złączy zgrzewanych prądami wielkiej częstotliwości
  • Pomiar grubości materiałów metodą ultradźwiękową
  • Nadzór nad spajaniem prętów ze stali do zbrojenia betonu
 5. Naprawa i regeneracja
  • Płomieniowe prostowanie konstrukcji spawanych
  • Naprawa palników gazowych i reduktorów ciśnienia