+A
Powiększ tekst
-a
Zmniejsz tekst

Kurs Europejskiego Inżyniera Klejenia (European Adhesive Engineer) EAE


Informujemy, że w roku 2022 odbędzie się druga edycja kursu Europejskiego Inżyniera Klejenia według wytycznych Europejskiej Federacji Spawalniczej EWF-662r0-19.

Kurs jest skierowany do inżynierów i naukowców, którzy już stosują procesy klejenia lub chcą je stosować i rozwijać w przyszłości.

Czas trwania kursu: 332 godziny wykładów i ćwiczeń, podzielonych na 8 tygodniowych modułów tematycznych.

Terminy kursów i miejsca spotkań:

  • Tydzień 1: 09.-13.05.2022 Gliwice
  • Tydzień 2: 04.-08.07.2022 Bremen
  • Tydzień 3: 11.-15.07.2022 Bremen
  • Tydzień 4: 26.-30.09.2022 Gliwice
  • Tydzień 5: 05.-09.12.2022 Bremen
  • Tydzień 6: 06.-10.02.2023 Gliwice
  • Tydzień 7: 19.-23.06.2023 Bremen
  • Tydzień  8: 03.-07.07.2023  Gliwice

Opłata za tydzień kursu: 1895 € (obejmuje materiały szkoleniowe, materiały dodatkowe do egzaminu, posiłki)

Opłata za egzamin: 860 € ( egzaminy pisemne  i egzamin ustny)

Kurs i egzamin będzie prowadzony w języku polskim i będzie odbywał się w Łukasiewicz -  Instytucie Spawalnictwa w Gliwicach oraz w Fraunhofer Institute for Manufacturing Technology and Advanced Materials IFAM w Bremie, Niemcy.


Faktura za opłatę będzie wystawiana po każdym tygodniu trwania kursu.

Opłata terminowa faktury warunkuje uczestnictwo w kolejnych tygodniach kursu.


Informacje:

 

Formularz zgłoszenia na kurs EAE; wniosek przystąpienia do kursu/egzaminu i uzyskania dyplomu EWF

Zapisy kandydatów na kurs już trwają.