+A
Powiększ tekst
-a
Zmniejsz tekst

Personel ds. ochrony antykorozyjnej


Ośrodek Obsługi Spawalnictwa Krajowego prowadzi szkolenie dla personelu nadzorująco-kontrolującego jakość zabezpieczeń antykorozyjnych wg normy ISO 12944 pod kątem wymagań normy PN-EN 1090.


Dokumenty:


Kursy z możliwością dofinansowania ze środków europejskich

Unijne pożyczki na kształcenie


Kursy z zakresu ochrony antykorozyjnej

  • Personel nadzorująco-kontrolujący jakość antykorozyjnych powłok malarskich wg wymagań normy
    PN-EN 1090-2