+A
Powiększ tekst
-a
Zmniejsz tekst

Personel ds. ochrony antykorozyjnej


Szkolenie dla personelu nadzorująco-kontrolującego jakość zabezpieczeń antykorozyjnych według normy EN ISO 12944 pod kątem wymagań normy PN-EN 1090.

Szkolenie przeznaczone jest dla osób odpowiedzialnych za kontrolę jakości w firmach produkujących stalowe konstrukcje, zbiorniki, rurociągi, urządzenia itp. wymagające zabezpieczenia powłokami antykorozyjnymi.


Dokumenty:


Kursy z możliwością dofinansowania ze środków europejskich

Unijne pożyczki na kształcenie


Kursy z zakresu ochrony antykorozyjnej

  • Personel nadzorująco-kontrolujący jakość antykorozyjnych powłok malarskich wg wymagań normy
    PN-EN 1090-2