+A
Powiększ tekst
-a
Zmniejsz tekst

Personel ds. ochrony antykorozyjnej


Ośrodek Obsługi Spawalnictwa Krajowego prowadzi szkolenie dla personelu nadzorująco-kontrolującego jakość zabezpieczeń antykorozyjnych wg normy ISO 12944 pod kątem wymagań normy PN-EN 1090.


Dokumenty:


Ikony informacyjne - legenda

Dofinansowanie z UE Kurs z możliwością dofinansowania ze środków europejskich

Aktualności Najnowsze informacje o kursie

W celu wyświetlenia informacji należy kliknąć w ikonę zamieszczoną przy danym kursie.

 


Kursy z zakresu ochrony antykorozyjnej

(w nawiasach podano numery stron w ofercie szkoleniowej, gdzie podane są terminy i ceny kursów)

  • Ochrona powłokowa konstrukcji spawanych (str. 35)
    (Instytut Spawalnictwa posiada akredytację Polskiego Centrum Akredytacji według normy PN-EN ISO/IEC 17024 na certyfikowania specjalistów w zakresie powłok antykorozyjnych.)
    Dofinansowanie z UE  Aktualności