+A
Powiększ tekst
-a
Zmniejsz tekst

Biuletyn Instytutu Spawalnictwa


Biuletyn Instytutu Spawalnictwa (BIS) ukazuje się od 1957 r.
Cieszy się zainteresowaniem szerokiego grona specjalistów związanych z inżynierią spajania, zarówno naukowców, jak i praktyków.

W Biuletynie Instytutu Spawalnictwa publikowane są oryginalne, recenzowane artykuły naukowe i techniczne z dziedziny spawalnictwa i dziedzin pokrewnych.

Na łamach BIS znajdują się również informacje o:

 • nowych urządzeniach, materiałach i technologiach spawalniczych
 • problemach normalizacji w spawalnictwie, w tym o nowych Normach Polskich oraz Europejskich
 • wydarzeniach z życia firm działających w dziedzinie spawalnictwa
 • nowych formach szkolenia w Instytucie Spawalnictwa według zasad Międzynarodowego Instytutu Spawalnictwa i Europejskiej Federacji Spawalniczej
 • konferencjach, sympozjach, targach i wystawach spawalniczych
 • nowych książkach o tematyce spawalniczej.

Równolegle z wersją papierową ukazuje się elektroniczna wersja Biuletynu - „e-BIS” (bulletin.is.gliwice.pl). Zawiera ona tłumaczone na język angielski artykuły o charakterze naukowym. Biuletyn jest czasopismem punktowanym przez MNiSW. Wszystkie artykuły w e-Biuletynie oznaczone są cyfrowym identyfikatorem DOI.


Rocznik 2021:

Biuletyn Instytutu Spawalnictwa 1/2021

W numerze między innymi:

 • Marek St. Węglowski, Robert Jachym, Krzysztof Krasnowski, Krzysztof Kwieciński, Janusz Pikuła – Przetapianie indukcyjne i łukiem elektrycznym warstw natryskiwanych cieplnie – przegląd zagadnienia
 • Radosław Ciokan, Michał Urbańczyk – Opracowanie technologii spawania złączy doczołowych rur kompozytowych z wykorzystaniem metod laserowych
 • Rafał Jurkiewicz – Możliwości zastosowania głowic ze sprzężeniem wodnym do pomiaru grubości ścianki rur eksploatowanych w energetyce węglowej. Cz. 1, zagadnienia podstawowe
 • Łukasz Rawicki – Niekonwencjonalne metody badań nieniszczących, cz. 1
 • Antoni Sawicki – Model Mayra-Pentegowa łuku elektrycznego z wykorzystaniem funkcji wykładniczej do aproksymowania charakterystyk statycznych
 • Jerzy Niagaj – Zbiorniki ciśnieniowe w elektrowniach jądrowych: klasyfikacja i podstawowe przepisy

 

BIS 2/2021

 

W numerze między innymi:

 • Janusz Adamiec, Katarzyna Łyczkowska, Anna Dolata, Maciej Dyzia, Klaudia Zalewska, Paweł Kliś, Katarzyna Baluch, Joanna Bulik, Urszula Jakubiałowicz – Badania możliwości łączenia kompozytów metalowych odlewanych odśrodkowo
 • Leonid M. Lobanov, Nikolaj A. Pashchin, Igor P. Kondratenko, Yuriy M. Sidorenko, Pawel R. Ustimenko – Elektrodynamiczna obróbka elementów konstrukcji spawanych ze stopów aluminium i magnezu
 • Łukasz Rawicki – Niekonwencjonalne metody badań nieniszczących cz. 2
 • Antoni Sawicki – Wybrane właściwości wysokoczęstotliwościowych inicjatorów i stabilizatorów łuku elektrycznego urządzeń spawalniczych. Cz. 1. Urządzenia z łukiem swobodnym
 • Krzysztof Kwieciński, Piotr Śliwiński – Lutowanie wiązką elektronów na przykładzie stali austenitycznej odpornej na korozję – AISI 304

 

BIS 3/2021

W numerze między innymi:

 • Marek St. Węglowski, Robert Jachym, Krzysztof Krasnowski, Krzysztof Kwieciński, Janusz Pikuła, Piotr Śliwiński – Przetapianie wiązką elektronów warstw natryskiwanych cieplnie – przegląd zagadnienia
 • Marcin Kempa – Wysokowydajne metody spawania stali P460NL2
 • Stanisław Klusek, Piotr Sędek, Kamil Kubik – Nowa, spawalna stal na pręty do zbrojenia betonu
 • Eugeniusz Turyk – Kryteria jakości drutów spawalniczych G3Si1 i G4Si1
 • Antoni Sawicki – Wybrane właściwości wysokoczęstotliwościowych inicjatorów i stabilizatorów łuku elektrycznego urządzeń spawalniczych. Cz. 2. Urządzenia z łukami ściskanymi
 • Łukasz Rawicki – Niekonwencjonalne metody badań nieniszczących, cz. 3

 

 

BIS 4/2021

W numerze między innymi:

 • Mariusz Stępień, Zygmunt Mikno – Wybrane aspekty modelowania numerycznego MES rozpływu prądu podczas zgrzewania rezystancyjnego wielopunktowego na przykładzie prętów zgrzewanych na krzyż
 • Szymon Kowieski, Zygmunt Mikno – Analiza zgrzewania rezystancyjnego baterii typu 18650 w obliczeniach MES
 • Damian Miara – Zgrzewanie tarciowe z mieszaniem materiału zgrzeiny stopu aluminium przerabianego plastycznie EN AW-6082 przydatnego w zastosowaniach produkcyjnych
 • Damian Miara,  Jolanta Matusiak, Adam Pietras, Mateusz Świetlik  – Zgrzewanie tarciowe wysokoobrotowe  jako innowacyjna technologia łączenia elementów elektrozaworów ze stali w gatunkach 11SMnPb37 oraz 11SMn37
 • Paweł Kustroń, Marcin Korzeniowski, Tomasz Piwowarczyk, Paweł Sokołowski – Zgrzewanie hybrydowe kompozytów MPC z polimerową warstwą nieprzewodzącąi
 • Antoni Sawicki – Wpływ technik ultradźwiękowych na współczesne technologie zgrzewania

 

BIS 5/2021

W numerze między innymi:

 • Krzysztof Krasnowski, Julia Khokhlova, Maksym Khokhlov, Valery Kostin – Zależność pomiędzy geometrią narzędzia do zgrzewania metodą FSW a powstawaniem nanodyspersyjnych stref w makrostrukturze złączy zgrzewanych ze stopu EN AW 6082-T6

 • Szymon Kowieski, Jolanta Matusiak – Badania warunków technologicznych zgrzewania rezystancyjnego z klejeniem blach stalowych z powłokami

 • Zbigniew Techmański, Mariusz Stępień, Jacek Stępień – Analiza wybranych właściwości rur stalowych ze szwem wytwarzanych w technologii zgrzewania indukcyjnego

 • Janusz Rykała, Maciej Różański – Napawanie plazmowe PTA oraz TOPTIG rur ze stali 13CrMo4-5

 • Mirosław Łomozik – Mikrostruktura, udarność i twardość SWC stali S1100QL po symulacji oraz w rzeczywistym złączu spawanym metodą MAG drutem elektrodowym proszkowym o rdzeniu metalicznym

 

 

Zobacz więcej na: http://biuletyn.instytutu.spawalnictwa.pl