+A
Powiększ tekst
-a
Zmniejsz tekst

Biuletyn Instytutu Spawalnictwa


Biuletyn Instytutu Spawalnictwa (BIS) ukazuje się od 1957 r.
Cieszy się zainteresowaniem szerokiego grona specjalistów związanych z inżynierią spajania, zarówno naukowców, jak i praktyków.

W Biuletynie Instytutu Spawalnictwa publikowane są oryginalne, recenzowane artykuły naukowe i techniczne z dziedziny spawalnictwa i dziedzin pokrewnych.

Na łamach BIS znajdują się również informacje o:

 • nowych urządzeniach, materiałach i technologiach spawalniczych
 • problemach normalizacji w spawalnictwie, w tym o nowych Normach Polskich oraz Europejskich
 • wydarzeniach z życia firm działających w dziedzinie spawalnictwa
 • nowych formach szkolenia w Instytucie Spawalnictwa według zasad Międzynarodowego Instytutu Spawalnictwa i Europejskiej Federacji Spawalniczej
 • konferencjach, sympozjach, targach i wystawach spawalniczych
 • nowych książkach o tematyce spawalniczej.

Równolegle z wersją papierową ukazuje się elektroniczna wersja Biuletynu - „e-BIS” (bulletin.is.gliwice.pl). Zawiera ona tłumaczone na język angielski artykuły o charakterze naukowym. Biuletyn jest czasopismem punktowanym przez MNiSW. Wszystkie artykuły w e-Biuletynie oznaczone są cyfrowym identyfikatorem DOI.


Rocznik 2022:

Biuletyn Instytutu Spawalnictwa 1/2022

Biuletyn Instytutu Spawalnictwa 1/2022
Bulletin of the Institute of Welding 1/2022

W numerze między innymi:

 • Piotr Śliwiński, Marek St. Węglowski, Krzysztof Kwieciński, Andrzej Wieczorek – Hartowanie powierzchniowe wiązką elektronów – przegląd zagadnienia

 • Borys Bednarek, Rafał Jurkiewicz– Porównanie wykrywalności niezgodności spawalniczych w badaniach nieniszczących z wykorzystaniem wybranych technik metody ultradźwiękowej – PA i TOFD

 • Łukasz Rawicki – Badania defektoskopowe szyn kolejowych

 • Cyprian Tyszko, Jacek Górka – Wpływ przetapiania spoiny metodą TIG na własności oraz strukturę złączy spawanych stali austenitycznej

 • Antoni Sawicki – Wykorzystanie metody całkowej do wyznaczania parametrów uproszczonych modeli matematycznych Mayra-Woronina i Cassiego-Woronina łuku elektrycznego ze zmienną długością kolumny plazmowej

 

 

Zobacz więcej na: http://biuletyn.instytutu.spawalnictwa.pl