+A
Powiększ tekst
-a
Zmniejsz tekst

Konkurs na stanowisko Młodszy inżynier – pion wsparcia


Łukasiewicz – Instytut Spawalnictwa, Grupa Badawcza NDT ogłasza konkurs na stanowisko Młodszy inżynier – pion wsparcia

Zakres odpowiedzialności

 • prowadzenie badań nieniszczących,
 • prowadzenie kursów personelu badań nieniszczących wg wymaga normy PN-EN ISO 9712,
 • realizacja prac badawczych i rozwojowych, projektów, opracowań na zlecenie przemysłu.

Oczekiwania wobec kandydata:

 • wykształcenie wyższe – min. inżynier,
 • posiadane uprawnienia VT-2 oraz PT-2 lub MT-2,
 • znajomość obsługi pakietu MS Office (Excel, Word),
 • co najmniej półroczne doświadczenie w pracy w przemyśle w zakresie badań nieniszczących lub nadzoru spawalniczego,
 • dokładność i systematyczność,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • kontaktowość,
 • dyspozycyjność,
 • prawo jazdy kategorii B.

Oferujemy:

 • umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu,
 • stabilne zatrudnienie w polskiej firmie o ugruntowanej pozycji na rynku,
 • możliwość rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji zawodowych w różnych obszarach,
 • pracę w przyjaznej atmosferze.

Osoby zainteresowane powyższą ofertą prosimy o przesłanie w formie elektronicznej CV na poniższy adres e-mail: Jacek.Słania@is.lukasiewicz.gov.pl do dnia 31.10.2021 r.

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi kandydatami do dnia 15.11.2021 r.


KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Sieć Badawcza Łukasiewicz- Instytut Spawalnictwa, ul. Błogosławionego Czesława 16-18, Gliwice 44-100
 2. W Instytucie Spawalnictwa został wyznaczony Inspektor ochrony danych,  e- mail: RODO@is.gliwice.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w zakresie wynikającym z przepisów prawa pracy, w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.
  Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do przeprowadzenia rekrutacji.
 4. Podane dane będą przetwarzane na podstawie art.6 lit. b) RODO tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą , lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą  przed zawarciem umowy .Natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu są przetwarzane na podstawie zgody - art.6 lit. a) RODO.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia rekrutacji.
 6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu  na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 7. Dostęp do Pani/Pana danych osobowych będą miały tylko osoby upoważnione, w ramach realizacji swoich obowiązków zawodowych.
 8. Pani/ Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego i organizacji międzynarodowych,
 9. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu i profilowaniu,
 10. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego jeżeli uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016.