+A
Powiększ tekst
-a
Zmniejsz tekst

Nowy numer Biuletynu IS (2/2019)


Ukazał się kolejny numer Biuletynu Instytutu Spawalnictwa (2/2019)BIS 2/2019

Artykuły:

  • Zygmunt Mikno, Szymon Kowieski, Adam Pilarczyk – Zgrzewanie garbowe nakrętek z zastosowaniem systemu elektromechanicznego docisku elektrod
  • Marek St. Węglowski – Pręty zbrojeniowe ze stali niestopowej – wytwarzanie
  • Kamil Gądek, Lechosław Tuz – Ocena mikrostruktury i wybranych własności mechanicznych doczołowego złącza stali ferrytyczno-austenitycznej
  • Anna Pocica – Geneza spawania w osłonie gazów
  • Mateusz Kapler, Jerzy Nowacki, Adam Sajek – Stan i problemy zgrzewania kołków łukiem ciągnionym z użyciem pierścienia ceramicznego
  • Antoni Sawicki – Modelowanie wpływu zaburzeń zewnętrznych charakterystyk statycznych o nieokreślonym i określonym napięciu zapłonu na charakterystyki dynamiczne łuku w obwodzie ze źródłem prądu. Cz. 1. Podstawowe zależności analityczne
  • Lechosław Tuz, Krzysztof Sulikowski – Mikrostruktura i wybrane właściwości mechaniczne złączy spawanych w austenitycznych dnach sitowych wykonanych zautomatyzowaną metodą TOP TIG

Zobacz więcej na: http://biuletyn.instytutu.spawalnictwa.pl