+A
Powiększ tekst
-a
Zmniejsz tekst

Pracownicy na stanowiska inżynieryjne i laboratoryjne


Instytut Spawalnictwa poszukuje pracowników w Zakładzie Badań Nieniszczących, Ośrodku Obsługi Spawalnictwa Krajowego, w Zakładzie Badań Spawalności i Konstrukcji Spawanych oraz w Dziale Ekonomicznym.


 

Instytut Spawalnictwa poszukuje pracownika na stanowisko inżynieryjne.

Wymagania dla kandydata do pracy

w Zakładzie Badań Nieniszczących/Ośrodek Obsługi Spawalnictwa Krajowego

 

  1. Inż. lub mgr inż. po studiach na kierunku Mechanika i Budowa Maszyn (preferowana specjalność „Spawalnictwo), Metalurgia, Inżynieria Materiałowa.
  2. Prawo jazdy kat. „B”.
  3. Co najmniej pół roku praktyki przemysłowej w zakresie nadzoru lub kontroli prac spawalniczych.

Wskazane posiadane uprawnienia stopnia 2 w jednej lub kilku metodach (VT, PT, MT, UT, RT) dla personelu badań nieniszczących zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO 9712/PN-EN 473.

Oferty należy przysyłać do 30.09.2017 r. na adres Malgorzata.Czerniak@is.gliwice.pl.

 

 


Instytut Spawalnictwa  w Gliwicach poszukuje pracowników do laboratoriów:
metaloznawczego i badań mechanicznych.

Wymagania dla pracowników laboratoriów metaloznawczego i badań mechanicznych

 

Laboratorium metaloznawcze:

  1. Wykształcenie: średnie techniczne - świadectwo ukończenie szkoły średniej, (technik mechanik, elektryk, chemik lub podobne).
  2. Doświadczenie: nie jest wymagane.
  3. Mile widziane: bezpośrednio po szkole, znajomość języka (angielski lub niemiecki).

Laboratorium badań mechanicznych:

  1. Wykształcenie: średnie techniczne - świadectwo ukończenie szkoły średniej (technik mechanik, elektryk, budownictwa lub podobne).
  2. Doświadczenie: nie jest wymagane.
  3. Mile widziane: bezpośrednio po szkole, znajomość języka (angielski lub niemiecki), prawo jazdy kategorii B.

CV wraz z listem motywacyjnym proszę przysyłać do 30.09.2017 r. na adres Malgorzata.Czerniak@is.gliwice.pl.