+A
Powiększ tekst
-a
Zmniejsz tekst

Ważna informacja dotycząca kursów Międzynarodowy Mistrz Spawalnik (IWS)


Uległ zmianie termin rozpoczęcia kursu Międzynarodowy Mistrz Spawalnik (IWS) - 27/IWS/2020

Osoby zakwalifikowane na kurs IWS nr 27/IWS/2020 zostaną podzielone na dwie grupy. O szczegółach podziału Ośrodek IK poinformuje kandydatów na kurs IWS drogą komunikacji elektronicznej.

Dla drugiej grupy kandydatów utworzony zostanie kurs o nr 28/IWS/2020.

Terminy rozpoczęcia kursów:

Kurs 27/IWS/2020  rozpocznie się dnia 26.10.2020

kurs 28/IWS/2020 rozpocznie się dnia 16.11.2020

Szczegóły w ofercie szkoleniowej

Kursy rozpoczną się i będą prowadzone stacjonarnie w siedzibie Instytutu.

Wszystkie osoby zakwalifikowane na wyżej wymienione kursy zostaną poinformowane, w chwili rozpoczęcia kursu w Instytucie, o szczegółach rozpoczęcia i kontynuowania kursów IWS oraz o zasadach korzystania z Bazy Wiedzy dostępnej na Informatycznej Platformie Spawalniczej (IPS).