+A
Powiększ tekst
-a
Zmniejsz tekst

Zawieszenie kursów badań nieniszczących


Łukasiewicz – Instytut Spawalnictwa informuje,  że na mocy rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 05.11.2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz na podstawie polecenia służbowego Dyrektora Instytutu z dnia 06.11.2020 r. , kierując się bezpieczeństwem uczestników kursów NDT prowadzonych w Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Spawalnictwa zostaliśmy zmuszeni do zawieszenia realizacji kursów badań nieniszczących. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej obowiązuje do dnia 29.11.2020 r.

Z chwilą odwołania rozporządzenia MEN i po ustaleniu nowych terminów kursów będziemy się z Państwem bezzwłocznie kontaktować poprzez pocztę elektroniczną.

Jednocześnie pragniemy poinformować, że przerwane kursy będą kontynuowane, gdy ustąpi ryzyko związane z COVID-19. W ramach kontynuacji  przewidujemy powtórkę wcześniej omówionego materiału oraz uzupełnienie godzin zajęć, które nie zostały zrealizowane. Płatność za kurs odbędzie się na podstawie faktur wystawionych po zakończeniu kursów.


Kontakt:

Alicja Borysewicz
Zakład Badań Nieniszczących (ZN)
Sekretariat - kursy NDT
tel: 32 33 58 325
e-mail: ndt@is.gliwice.pl