+A
Powiększ tekst
-a
Zmniejsz tekst

Badania radiograficzne. Zestaw pytań sprawdzających

Opracowanie przeznaczone jest dla kandydatów badan radiograficznych planujących uzyskanie odpowiednich kwalifikacji i certyfikatów według wymagań normy PN-EN 473 oraz dla przemysłowych operatorów aparatury do badan radiograficznych. Opracowanie może być przydatne dla studentów wyższych uczelni technicznych lub szkół średnich o kierunku mechanicznym lub metalurgicznym oraz tych osób, których zamiarem jest poszerzenie wiadomości z zakresu kontroli jakości w dziedzinie spawalnictwa przy zastosowaniu badan radiograficznych.

Pobierz: 
skrypt_bad_rentgen_pytania
15 Grudzień 2016 pdf, 103.71 KB
Pobierz