+A
Powiększ tekst
-a
Zmniejsz tekst

Metody i techniki badań nieniszczących złączy spawanych

ISBN 978-83-61272-13-7

W monografii zdefiniowano pojęcie niezgodności, wady i nieciągłości oraz scharakteryzowano złącza spawane, odlewy, odkuwki i polimery (coraz częściej wykorzystywane na konstrukcje spawane). W sposób przystępny przedstawiono takie metody badań nieniszczących (NDT) jak badania wizualne, penetracyjne, magnetyczno-proszkowe, radiograficzne i ultradźwiękowe. Podano i przeanalizowano zagadnienia dotyczące oceny jakości złączy spawanych na podstawie najczęściej stosowanych w praktyce przemysłowej metod NDT. Opisano i omówiono badania szczelności złączy spawanych wraz z zasadami doboru odpowiednich metod i technik. Dla pełniejszej wiedzy czytelnika dodatkowo scharakteryzowano metody badań nieniszczących, które uznaje się za niekonwencjonalne a ich zakres zastosowania nie jest w pełni poznany. Publikacja zawiera wykaz literatury źródłowej oraz wykaz norm wykorzystanych i związanych.

Pobierz: 
skrypt_metody_i_techniki_badan_ndt_zlaczy_spawanych_isbn_978_83_61272_13_7
15 Grudzień 2016 pdf, 330.85 KB
Pobierz