+A
Powiększ tekst
-a
Zmniejsz tekst

Seminaria

 


    Promocja na seminaria jesienne   

Seminarium

Cena

Termin nadesłania zgłoszenia do ceny promocyjnej

Cena
promocyjna

15 listopada
Wysokowydajne spawanie w przemyśle – przykłady wdrożeń
Miejsce: ul. Gustawa Eiffel ‘a 8 – Fronius Polska Gliwice

100,-

-------------------

----------------

20-21 listopada
3 Międzynarodowe Seminarium Klejenia pt.: Klejenie
w aplikacjach przemysłowych 
Miejsce: Exposilesia
Sosnowiec

800 ,-
termin zgłoszenia
12 listopada

8 listopada

640.-

3 grudnia
Postęp w rozwoju badań nieniszczących w spawalnictwie
Miejsce: IS Gliwice

520,-

19 listopada

420,-


Wstępna karta zgłoszenia na seminaria zaplanowane w 2019 r.


W 2019 roku Instytut zaplanował zorganizowanie następujących seminariów:

 

 


Seminaria Instytutu Spawalnictwa zorganizowane w poprzednich latach: