+A
Powiększ tekst
-a
Zmniejsz tekst

Seminaria

 


    Promocja na seminaria jesienne   

Seminarium

Cena

Termin nadesłania zgłoszenia do ceny promocyjnej

Cena
promocyjna

25 września
Wymagania jakościowe przy wytwarzaniu stalowych konstrukcji spawanych – badania i symulacje
Miejsce: IS Gliwice

450,-
termin zgłoszenia
18 września

11 września

360,-

9-10 października
3. Międzynarodowe Seminarium pt. „Trendy w rozwoju technologii zgrzewania oraz technik alternatywnych”
Miejsce: IS Gliwice

800,-

25 września

640,-

14 listopada
Wysokowydajne spawanie w przemyśle – przykłady wdrożeń
Miejsce: ul. Gustawa Eiffel ‘a 8 – Fronius Polska Gliwice

100,-

-------------------

----------------

20-21 listopada
3 Międzynarodowe Seminarium Klejenia pt.: Klejenie
w aplikacjach przemysłowych 
Miejsce: Exposilesia
Sosnowiec

800 ,-
termin zgłoszenia
12 listopada

31 października

640.-

3 grudnia
Postęp w rozwoju badań nieniszczących w spawalnictwie
Miejsce: IS Gliwice

520,-

19 listopada

420,-


Wstępna karta zgłoszenia na seminaria zaplanowane w 2019 r.


W 2019 roku Instytut zaplanował zorganizowanie następujących seminariów:

  • 19 marca: Zapewnienie jakości spawania – kwalifikowanie technologii, certyfikacja    
  • 20 marca: Zapewnienie jakości spawania – kwalifikowanie technologii, certyfikacja    
  • 9 maja: Innowacyjne technologie i metody symulacji gwarancją wysokiej jakości produkcji    
  • 18 czerwca: Rozwój technologii spawalniczych w przemyśle    
  • 25 września: Wymagania jakościowe przy wytwarzaniu stalowych konstrukcji spawanych – badania i symulacje
  • 9-10 października: 3. Międzynarodowe Seminarium pt.: Trendy w rozwoju technologii zgrzewania oraz technik alternatywnych 
  • 14 listopada: Wysokowydajne spawanie w przemyśle – przykłady wdrożeń (Gliwice, Gustawa Eiffel ‘a 8 – Fronius Polska)
  • 20-21 listopada: 3. Międzynarodowe Seminarium Klejenia pt.: Klejenie w aplikacjach przemysłowych – Sosnowiec  
  • 3 grudnia: Postęp w rozwoju badań nieniszczących w spawalnictwie   
 
 

 


Seminaria Instytutu Spawalnictwa zorganizowane w poprzednich latach: