+A
Powiększ tekst
-a
Zmniejsz tekst

Seminarium: Know-how w technologiach spawalniczych dla przemysłu


Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w seminarium on-line organizowanym przez Łukasiewicz – Instytut Spawalnictwa w dniu 20 kwietnia 2021 r.

pt. Know-how w technologiach spawalniczych dla przemysłu.


  • Program
  • Cena: 320,00 zł brutto od osoby
  • Termin nadesłania zgłoszenia: 12 kwietnia 2021 r.
  • Seminarium wyłącznie w trybie ON-LINE, początek spotkania o godz. 09:00

Podczas webinarium specjaliści Łukasiewicz – Instytutu Spawalnictwa przedstawią najnowszą wiedzę i możliwości zastosowania nowoczesnych technologii, m. in. laserowej, elektronowej i plazmowej, w spawaniu i procesach pokrewnych. Omówione zostaną dobre praktyki spawalnicze dotyczące specyficznych rodzajów materiałów i elementów metalowych, a także możliwości zastosowania modelowania, metodą MES, w projektowaniu konstrukcji spawanych. Poruszone zostaną ponadto wymogi normy PN-EN ISO 15612:2018 w zakresie kwalifikowania, poprzez przyjęcie standardowej technologii spawania.

Wszystkich zainteresowanych uczestnictwem prosimy o wypełnienie i przesłanie do Instytutu (na adres e-mail: market@is.gliwice.pl) karty zgłoszenia, do dnia 12 kwietnia 2021 r.

Przesłanie karty zgłoszenia stanowi potwierdzenie udziału w seminarium; nie wysyłamy dodatkowych potwierdzeń. O udziale decydować będzie kolejność zgłoszeń.

Kilka dni przed seminarium każdy uczestnik otrzyma od nas link do strony wydarzenia powiązany z adresem e-mail podanym w karcie zgłoszenia. Na podstawie rzeczywistych logowań będziemy wystawiać zaświadczenia o udziale w wydarzeniu. Zaświadczenia wyślemy każdemu uczestnikowi listem poleconym.

Mamy nadzieję, że udział w webinarium wzbogaci Państwa wiedzę o możliwościach zastosowania technologii spawalniczych w bieżącej działalności przemysłowej oraz wyposaży w dobre praktyki produkcyjne, a bezpieczna formuła uczestnictwa zdalnego (on-line) w seminarium przyczyni się do licznego i aktywnego Państwa udziału.