+A
Powiększ tekst
-a
Zmniejsz tekst

Urządzenia kontrolno-pomiarowe - zgrzewanie

nagrodzono
 1. Urządzenie do kontroli jakości połączeń zgrzewanych QWeld
 2. Przyrząd kontrolno pomiarowy LOGWELD

  Medale/Wyróżnienia/Nagrody:

  • Złoty Medal Targów w Poznaniu w 2006

 3. Wielostanowiskowy system monitorowania parametrów procesu zgrzewania SpotWeldQS

  Medale/Wyróżnienia/Nagrody:

  • Złoty Medal Międzynarodowych Targów Poznańskich w kategorii "Transfer Wyników Badań Naukowych do Praktyki Gospodarczej" Poznań, czerwiec 2008 r.
  • Złoty Medal The Belgia and International Trade Fair for technological Innovation w Brukseli, 2008 r.
  • Brązowy Medal na 109 Międzynarodowych Targach Wynalazczości, CONCOURS - LÉPINE w Paryżu, kwiecień-maj 2009 r.

Przyrząd kontrolno-pomiarowy LOGWELD USB

Do pomiarów, rejestracji, analizy i archiwizacji parametrów procesu zgrzewania.
Przyrząd kontrolno-pomiarowy LOGWELD jest przeznaczony do pełnej kontroli, rejestracji i archiwizacji parametrów procesów zgrzewania. Może być stosowany tam, gdzie systemy jakości wymagają dokumentowania przebiegu procesu zgrzewania.

LOGWELD

 • umożliwia dobór optymalnych parametrów procesu zgrzewania
 • pozwala na bieżącą kontrolę parametrów zgrzewania w produkcji przemysłowej
 • umożliwia archiwizację zmierzonych parametrów procesu, dokumentujących jakość wykonanych połączeń.

Wielostanowiskowy system monitorowania parametrów procesu zgrzewania SPOTWELDQS

SpotWeldQS to innowacyjne rozwiązanie zapewniające wysoką jakość i powtarzalność produkcji, zapewniające eliminację lub ograniczenie braków oraz obniżkę kosztów produkcji przez:

 • ciągłą kontrolę parametrów zgrzewania równocześnie na wielu stanowiskach
 • funkcję automatycznego powiadamiania o wystąpieniu odchyłki od zadanej technologii
 • możliwość zapisania w bazie danych informacji o wytwarzanych produktach, marszrutach produkcyjnych, zadanych parametrach, informacji o stanowiskach zgrzewalniczych wraz z podziałem logicznym na gniazda produkcyjne oraz danych charakteryzujących personel zakładu
 • zdalne konfigurowanie systemu akwizycji parametrów zgrzewania
 • modułową budowę umożliwiającą dalszą rozbudowę programu i dostosowanie do potrzeb finalnego użytkownika.

 

Ulotka - Zgrzewanie – urządzenia kontrolno-pomiarowe