+A
Powiększ tekst
-a
Zmniejsz tekst

Zapewnienie jakości spawania – kwalifikowanie technologii, certyfikacja


Data: 19 marca 2019 roku
Tytuł: Zapewnienie jakości spawania – kwalifikowanie technologii, certyfikacja

Miejsce: Instytut Spawalnictwa; sala konferencyjna im. Prof. Józefa Pilarczyka


Cena: 580,00 zł od osoby


Dokumenty:


Podczas spotkania nasi specjaliści omówią szczegółowo zagadnienia związane z tytułowym kwalifikowaniem i certyfikowaniem personelu i procesów spawania.

Wiedza na ten temat jest niezbędna nie tylko dla osób bezpośrednio zaangażowanych w wykonanie konstrukcji, ale również dla projektantów, inwestorów oraz samych przedsiębiorców, którzy prowadzą działalność w tym zakresie.

Wszystkich zainteresowanych uczestnictwem prosimy o wypełnienie i przesłanie do Instytutu (e-mailem, faxem albo pocztą) karty zgłoszenia, do dnia 08 marca 2019 r. O udziale w seminarium decydować będzie kolejność zgłoszeń.

Bliższych informacji udziela Ośrodek Marketingu i Informacji Naukowej, tel. 32/33-58-395 i 32/33-58-289.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w seminarium.