+A
Powiększ tekst
-a
Zmniejsz tekst

Złoty Medal Międzynarodowych Targów i Konkursu Wynalazków i Innowacji INTARG® 2020


Tegoroczna 13. edycja Międzynarodowych Targów i Konkursu Wynalazków i Innowacji INTARG® 2020 po raz pierwszy odbyła się w formule online, stwarzającej w związku z trwającym stanem zagrożenia epidemiologicznego unikalną możliwość prezentacji i promocji wynalazków i innowacji na forum międzynarodowym.

INTARG 2020

 

Główny patronat honorowy: Ministerstwo Rozwoju.
Międzynarodowe patronaty:

  • Międzynarodowa Federacja Stowarzyszeń Wynalazców IFIA
  • Światowe Stowarzyszenie Własności Intelektualnej WIIPA.

Współgospodarzem wydarzenia: Miasto Katowice.
Główny partner medialny: „The Invention Magazine”.

Targi INTARG® mają charakter międzynarodowy i interdyscyplinarny. Stanowią one forum prezentacji wynalazków oraz innowacyjnych wyrobów, technologii i usługi z wielu branż i dziedzin – od medycyny i zdrowia, bezpieczeństwa, IT, po rozwiązania dla różnych gałęzi przemysłu, a także dla życia codziennego. Ich myślą przewodnią jest hasło „Innowacje motorem gospodarki”.

W imprezie uczestniczą przedstawiciele wielu krajów: Belgii, Bośni i Hercegowiny, Chorwacji, Francji, Indonezji, Iranu, Jemenu, Maroka, Polski, Republiki Czeskiej, Rumunii, Tajlandii, Tajwanu, Ukrainy, Wielkiej Brytanii, Wietnamu. Wystawcy polscy i zagraniczni reprezentują jednostki sfery nauki (wyższe uczelnie, instytuty badawcze, instytuty PAN, instytuty Sieci Badawczej Łukasiewicz), innowacyjne przedsiębiorstwa produkcyjne. W kategorii „Młody Wynalazca” prezentowane są praktyczne projekty opracowane przez uczniów szkół podstawowych i średnich oraz studentów wyższych uczelni.

Również Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Spawalnictwa zaprezentował swoje osiągnięcie: hybrydowy stabilizator wibracyjny SW06A opracowany przez zespół w składzie: dr inż. Piotr Sędek prof. w IS, inż. Mariusz Welcel i mgr inż. Krzysztof Kwieciński.

Proces stabilizacji wibracyjnej wyrobów metalowych realizowany jest w celu uzyskania ich stabilności wymiarowej. Stabilizacja wibracyjna może skutecznie zastąpić proces energochłonnego wyżarzania odprężającego. Proces stabilizacji wibracyjnej polega na odpowiednim wprowadzeniu wyrobu w drgania mechaniczne przy pomocy urządzeń wyposażonych w wibratory współpracujące z układem sterowania. We wszystkich znanych rozwiązaniach, systemy do stabilizacji wibracyjnej wyposażone są w wibratory napędzane przy pomocy silników elektrycznych, umożliwiających osiągnięcie roboczych częstotliwości zwykle do 100 Hz i sporadycznie do 200 Hz. W przypadku wyrobów o większej sztywności i tym samym wyższej częstotliwości rezonansowej, skuteczność zabiegu jest tym większa im wyższa jest częstotliwość wymuszenia. Opracowany wg wynalazku system hybrydowy składa się z dwóch niezależnych układów wymuszających: elektrycznego i pneumatycznego, co umożliwia prowadzenie procesu stabilizacji wibracyjnej przy wysokiej częstotliwości, nawet do 700 Hz. System składa się ze wspólnego układu sterująco–pomiarowego oraz zestawu motowibratorów elektrycznych i pneumatycznych. Wspólny układ sterownia służy do zadawania częstotliwości drgań konstrukcji i rejestrowanie odpowiedzi układu na zadane wymuszenie. Oprogramowanie układu sterowania umożliwia pełną kontrolę procesu polegającą na zadawaniu, rejestrowaniu i analizowaniu parametrów zabiegu wraz z możliwością edycji, zapisu, raportowania i archiwizacji.