+A
Powiększ tekst
-a
Zmniejsz tekst

Opracowanie technologii wyciskania kształtowników z ultra-wytrzymałych stopów AlMgSi(Cu)

 

Techmatstrateg

Program:

Techmatstrateg

Tytuł:

Opracowanie technologii wyciskania kształtowników z ultra-wytrzymałych stopów AlMgSi(Cu)

Okres realizacji:

01.04.2021 – 31.03.2024

Wykonawcy:

Konsorcjum naukowe:

  • Łukasiewicz – Instytut Metali Nieżelaznych – Lider , Skawina
  • Akademia Górniczo-Hutnicza im Stanisława Staszica w Krakowie
  • Albatros Aluminium Sp. z o.o., Poznań
  • Łukasiewicz - Instytut Spawalnictwa, Gliwice
  • Łukasiewicz – Przemysłowy Instytut Motoryzacji, Warszawa

Koordynator projektu w IS:

Dr inż. Marek Węglowski

Cel projektu:

Celem projektu jest zaprojektowanie składów chemicznych wlewków ze stopów AlMgSi(Cu) w powiązaniu z innowacyjnymi rozwiązaniami konstrukcyjnotechnologicznymi procesu wyciskania opartymi na nisko-temperaturowej obróbce cieplno-plastycznej na wybiegu prasy i starzeniu ciągłym w kontrolowanym polu temperatury. Stopy AlMgSi(Cu) dla
segmentu automotive są stosowane głównie w technologiach walcowania, natomiast ich aplikacja do procesu przemysłowego wyciskania z obróbką cieplno-plastyczną jest nowością w skali kraju i świata. Zakłada się uzyskanie wytrzymałości na rozciąganie dla kształtowników na poziomie min. 460 MPa (obudowy i elementy wsporcze baterii, zabudowy – o prostych kształtach), min. 430 MPa (obudowy i elementy wsporcze baterii, zabudowy – o skomplikowanych kształtach) oraz min. 370 MPa przy wydłużeniu procentowym min. 12% (strefy kontrolowanego zgniotu) – przy równoczesnym
zapewnieniu akceptowalnej ekonomicznie wydajności procesu wyciskania na poziomie min. 12-13 m/min. Jednocześnie zakłada się wysoki stopień równomierności własności mechanicznych kształtowników AlMgSi(Cu) starzonych w sposób ciągły w kontrolowanym polu temperatury (gradient temperatury maks. 2-3ºC) – gradient własności mechanicznych 2-3%. Profile będą poddane testom spawalności oraz przydatności dla przemysłu motoryzacyjnego. Proponowane rozwiązania będą miały zasadniczy wpływ na rozwój rynku elektromobilności w Polsce, a lekkie i wysokowytrzymałe kształtowniki ze stopów AlMgSi z dodatkiem Cu będą silnie konkurencyjne dla produktów wytwarzanych ze stali.

Narodowe Centrum Badań I Rozwoju - program Techmatstrateg