+A
Powiększ tekst
-a
Zmniejsz tekst

Egzaminatorzy Spawaczy - nowa edycja kursu


Szanowni Państwo już nie długo będziemy rozpoczynać kolejny pracowity rok. W związku z tym przypominamy wszystkim aktywnym egzaminatorom spawaczy Sieci Badawczej Łukasiewicz - Instytutu Spawalnictwa oraz przyszłym kandydatom, iż licencja egzaminatora utrzymuje ważność rok kalendarzowy. Warto zatem bez zbędnej zwłoki  podjąć działania których celem jest przedłużenie, a w przypadku nowych kandydatów uzyskanie licencji egzaminatora.

Przypominamy również, że aby stać się licencjonowanym egzaminatorem Łukasiewicz - Instytut Spawalnictwa należy posiadać:

  • uprawnienia Międzynarodowego Inżyniera Spawalnika lub Technologa,
  • aktualne uprawnienia VT2,
  • umowę o współpracy z atestowanym przez Łukasiewicz - Instytut Spawalnictwa ośrodkiem szkoleniowym spawaczy na rzecz którego realizowane będą egzaminy

oraz zdać egzamin na egzaminatora spawaczy.

Świadomi potrzeb szkoleniowych w tej tematyce proponujemy Państwu dwudniowy, nie obowiązkowy kurs przygotowawczy którego tematem są "Praktyczne aspekty egzaminowania spawaczy wg serii norm ISO 9606". Celem szkolenia jest przekazanie kompleksowej wiedzy teoretycznej i praktycznej związanej z procesem egzaminowania spawaczy, wymaganiami norm i przepisów, zagadnieniami dotyczącymi zakresów uprawnień, badaniami NDT próbek egzaminacyjnych oraz z praktyczną oceną wizualną jak i oceną przełomów. Warto również dodać, że uczestnikom szkolenia wydawane jest zaświadczenie, które respektowane jest przy wnioskowaniu o certyfikat kompetencji IWE, IWT, IWS, IWP.

Termin szkolenia

  • 09-10.11.2023

Koszt

  • 1800 zł brutto.

Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu.