+A
Powiększ tekst
-a
Zmniejsz tekst

Badania nieniszczące 2023


Zmiany w terminarzu kursów badań nieniszczących i antykorozji:

 • dodatkowy termin kursu VT1i2: 16.10.-03.11. (szkolenie) + 04.11.2023 r. (egzamin)
 • dodatkowy termin kursu VT1i2: 23.10.-26.10. (szkolenie) + 27.10.2023 r. (egzamin)
 • dodatkowy termin kursu VT1i2: 11.09.-14.09. (szkolenie) + 15.09.2023 r. (egzamin)

Kursy badań nieniszczących - terminarz na rok 2023
oraz ogólne warunki umowne świadczenia usług szkoleniowych przez Sieć Badawczą Łukasiewicz - Instytut Spawalnictwa (OWU)


Prowadzimy następujące szkolenia:

 • Badania wizualne - VT1+VT2
 • Badania wizualne - VT - rozszerzenie - sektor przemysłowy: badania przedeksploatacyjne i eksploatacyjne wraz z wytwarzaniem; sektor wyrobu: odlewy, odkuwki
 • Badania penetracyjne - PT1+PT2
 • Badania magnetyczno-proszkowe - MT1+MT2
 • Badania penetracyjne - PT, badania magnetyczno-proszkowe - MT - rozszerzenie - sektor przemysłowy: badania przedeksploatacyjne i eksploatacyjne wraz z wytwarzaniem; sektor wyrobu: odlewy, odkuwki
 • Badania ultradźwiękowe - UT - rozszerzenie - sektor przemysłowy: Badania przedeksploatacyjne i eksploatacyjne wraz z wytwarzaniem; sektor wyrobu: odlewy, odkuwki
 • Badania VT, PT, MT stopnia 1. lub stopnia 2.
 • Badania radiograficzne - RT1, RT2, RT1+RT2
 • Ocena radiogramów spoin - RT2 ORS
 • Badania ultradźwiękowe - UT1, UT2, UT1+UT2
 • Badania ultradźwiękowe - wprowadzenie do techniki czasu przejścia wiązki dyfrakcyjnej (TOFD-START)
 • Badania ultradźwiękowe – 2. stopień - technika czasu przejścia wiązki dyfrakcyjnej (UT2-TOFD)
 • Badania ultradźwiękowe – 2. stopień - PHASED ARRAY (UT2-PHASED ARRAY)
 • Badania ultradźwiękowe – 2. stopień sektor: Utrzymanie ruchu kolei
 • Badania nieniszczące - BASIC, VT3, PT3, MT3, RT3, UT3
 • Szkolenia przed egzaminem recertyfikacyjnym VT, PT, MT, RT, UT
   

 

Po ukończeniu kursu słuchacze zdają egzamin i otrzymują certyfikat kompetencji personelu badań nieniszczących 1. i 2. lub 3. stopnia wg PN-EN ISO 9712 oraz legitymację specjalisty badań nieniszczących, wydawaną przez Dział „Ośrodek Certyfikacji” (IC).