+A
Powiększ tekst
-a
Zmniejsz tekst

Dział Szkolenia NDT - warsztaty 2023 r.


Dział Szkolenia NDT zaprasza na warsztaty planowane na 2023 r. 

Celem warsztatów jest popularyzowanie i doskonalenie nowoczesnych technik badań ultradźwiękowych.

Dział Szkolenia NDT zaprasza na warsztaty

Osoby zainteresowane tematyką warsztatów
prosimy o wypełnienie ANKIETY.

Wypełnioną ankietę prosimy przesłać na adres: 
malgorzata.czerniak@is.lukasiewicz.gov.pl 

ANKIETA

 

 

 1. Warsztaty w tematyce badań ultradźwiękowych (1 dniowe)
  Celem warsztatów jest popularyzowanie nowoczesnych technik badań nieniszczących dla osób zainteresowanych określoną tematyką. Uczestnikom warsztatów zostaną wydane zaświadczenia wymagane do utrzymania certyfikatów IWE.

  Proponowana tematyka warsztatów:
  1. Badania złączy spawanych techniką Phased Array (PAUT) – wykonanie badań i ocena wyników.
  2. Badania złączy spawanych techniką TOFD – wykonanie badań i ocena wyników.
  3. Badania złączy spawanych techniką FMC/TFM – wykonanie badań i ocena wyników.
  4. Analiza wykrywalności niezgodności spawalniczych w objętościowych badaniach złączy spawanych– porównanie wyników badań UT, RT,  PAUT, TOFD.
  5. Badania ultradźwiękowe złączy spawanych ze stali austenitycznych (UT, PAUT).
  6. Badania złączy spawanych ze spoinami pachwinowymi (UT, PAUT).
  7. Badania ultradźwiękowe cienkościennych złączy spawanych t ≤ 8 mm (UT, PAUT, FMC/TFM).
  8. Badania złączy spawanych z niepełnym przetopem (UT, PAUT, FMC/TFM).
  9. Badania ultradźwiękowe złączy spawanych o dużych grubościach t ≥ 30 mm w aspekcie wydajności i wiarygodności wyników badań (UT, PAUT, TOFD).
  10. Charakteryzowanie wskazań na płaskie oraz inne niż płaskie w badaniach ultradźwiękowych złączy spawanych na podstawie normy PN-EN ISO 23279.
  11. Badania ultradźwiękowe elementów grubościennych techniką tandem w celu wykrycia nieciągłości prostopadłych do powierzchni.
  12. Projektowanie badań ultradźwiękowych UT na podstawie wymagań PN-EN ISO 17640: zasady doboru parametrów badania, technik nastawiania poziomu odniesienia oraz rodzaju i pozycji przeszukiwań dla różnych typów złączy spawanych (doczołowe, teowe, króćców wpuszczanych i nasadzanych, połączeń rurowych, itp.).
  13. Ocena wyników badań złączy spawanych na podstawie PN-EN ISO 11666.
  14. Techniki wyznaczania strat przeniesienia techniką stałej długości drogi oraz techniką porównawczą zgodnie z PN-EN ISO 16811.
  15. Pomiar tłumienia fal ultradźwiękowych przy użyciu głowic normalnych i kątowych.
    
 2. Warsztaty w tematyce zaawansowanych technik badań ultradźwiękowych (1-2 dniowe)

  Proponowana tematyka warsztatów:
  1. Opracowywanie i kwalifikowanie procedur badań Phased Array (PAUT) zgodnie z ISO 13588
  2. Ocena wskazań zgodnie z ISO 19285: kryteria wymiarowe vs kryteria amplitudowe. Analiza zalet i ograniczeń dwóch alternatywnych wariantów oceny wskazań stosowanych w technice Phased Array (PAUT) na podstawie ISO 19285.
  3. Badania techniką Phased Array (PAUT) cienkościennych złączy spawanych (3,2 mm – 8 mm) zgodnie z PN EN ISO 20601
  4. Badania PAUT rur o średnicach do 4,5” przy użyciu skanera COBRA – wyposażenie, technika badania, kalibracje.
  5. Strefy martwe i rozdzielczość przestrzenna w badaniach złączy spawanych techniką TOFD w aspekcie wpływu na wykrywalność oraz ocenę wskazań.
  6. Badania TOFD złączy spawanych o dużych grubościach (≥ 50 mm) z podziałem na strefy: plany skanowania, nastawy i kalibracje poszczególnych konfiguracji badawczych TOFD.
  7. Badania PAUT złączy spawanych o dużych grubościach (≥ 30 mm).
  8. Badania PAUT złączy teowych ze spoinami pachwinowymi.
  9. Badania PAUT złączy spawanych ze stali austenitycznych przy użyciu głowic podwójnych kątowych fal podłużnych (TRL-DMA).
  10. Badania ultradźwiękowe techniką Phased Array (PAUT) materiałów kompozytowych.
  11. Symultaniczne wielogłowicowe badania Phased Array + TOFD.
  12. Sprawdzanie wyposażenia do badań Phased Array zgodnie z PN-EN ISO 18563-3.
  13. Mapowanie korozji techniką Phased Array.
  14. Badania ubytku grubości na skutek erozji i/lub korozji z wykorzystaniem techniki TOFD na podstawie PN-EN 17290.
  15. Badania ultradźwiękowe techniką Phased Array (PAUT) złączy zgrzewanych rur z tworzyw termoplastycznych.

Zainteresowanych prosimy o kontakt:

Terminy zostaną podane po otrzymaniu wystarczającej liczby zgłoszeń do stworzenia grup uczestników.

Cena: 1000, - PLN + VAT /1 dzień udziału w warsztatach