+A
Powiększ tekst
-a
Zmniejsz tekst

Kurs: Praktyczne aspekty egzaminowania spawaczy według serii norm PN-EN ISO 9606


Kurs jest przeznaczony dla personelu nadzoru i kontroli spawalniczej (inżynierów, mistrzów, brygadzistów) oraz inspektorów weryfikujących umiejętności i uprawnienia spawalnicze.

Wymagania wstępne dla uczestników szkolenia:

  • Wyższa szkoła techniczna (zalecane spawalnictwo lub kierunki pokrewne, mechaniczne)
    lub
  • zawodowa szkoła techniczna, minimum 1 rok praktyki zawodowej związanej ze spawalnictwem
    lub
  • liceum ogólnokształcące, minimum 2 lata praktyki zawodowej związanej ze spawalnictwem

Celem szkolenia jest przekazanie wiedzy z zakresu egzaminowania spawaczy, wymagań wynikających z ustaw i obowiązujących norm oraz praktycznych zagadnień dotyczących określania zakresu uprawnień spawalniczych, przebiegu badań złączy spawanych po egzaminie kwalifikacyjnym, w tym oceny przełomów złączy.

Ilość godzin szkolenia: 20
Zajęcia teoretyczne: 12 godzin
Zajęcia praktyczne: 8 godzin