+A
Powiększ tekst
-a
Zmniejsz tekst

Napawanie hybrydowe laser i łuk elektryczny MAG


Laserowa głowica do spawania/napawania hybrydowego laser + MIG/MAG
Laserowa głowica
do spawania/napawania
hybrydowego
 laser + MIG/MAG

Jedną z odmian spawania w technologii laserowej są procesy hybrydowe. Mimo długiej historii wciąż są postrzegane jako innowacyjne technologie spawalnicze. Połączenie dwóch źródeł ciepła daje efekt synergii, a uzyskany rezultat procesu nie jest zwykłą sumą oddziaływań dwóch źródeł ciepła. Zastosowanie metod hybrydowych wiąże zazwyczaj się ze zwiększeniem wydajności procesu.

Napawanie hybrydowe (podobnie jak spawanie) polega na jednoczesnym wykorzystaniu w tym samym miejscu i czasie dwóch źródeł ciepła: promieniowania laserowego i łuku elektrycznego. W przypadku, gdy oba te źródła nie oddziałują w jednym jeziorku roztopionego metalu, proces ten określa się metodą kombinowaną, zgodnie z normą PN-EN ISO 15609-6:2013.

Proces napawania hybrydowego charakteryzuje się wieloma zmiennymi, które wpływają na wynik procesu napawania. Korzyścią, jaką może przynieść zastosowanie metody hybrydowej w porównaniu do klasycznych metod, jest oddziaływanie dwóch źródeł ciepła, które mogą wpływać na podstawowe parametry geometryczne napoin, a to z kolei w decydujący sposób wpływa na wskaźniki techniczno-ekonomiczne, tj. wydajność samego procesu napawania (l2>l1) i obróbki po napawaniu (a2<a1) – przetaczanie czy szlifowanie napawanej powierzchni.

W Łukasiewicz – Instytucie Spawalnictwa przeprowadziliśmy badania technologiczne napawania hybrydowego (laser + MAG) na blachach ze stali 41Cr4 z wykorzystaniem spoiwa LNM 307.

proces napawania

Wyniki badań przedstawiono w artykule:

Napawanie hybrydowe laser + łuk elektryczny MAG - Michał Urbańczyk - Biuletyn Instytutu Spawalnictwa 6/2020.

Widok próbek po procesie napawania wykonanych metodą HLAW
Widok próbek po procesie napawania wykonanych metodą HLAW:
a) próbka napawana w konfiguracji A-L (łuk wleczony)
b) próbka napawana w konfiguracji L-A (łuk atakujący)

Autor omówił próby technologiczne wykorzystania procesu hybrydowego (laser + łuk elektryczny MAG) do nanoszenia warstw z dużą wydajnością, poprzez określenie wpływu dodatkowego źródła ciepła (wiązki laserowej) na możliwość zwiększenia prędkości napawania w stosunku do metody MAG oraz na kształtowanie się geometrii napoiny i stopnia udziału materiału podstawowego w napoinie.

Badania prowadzono w Laboratorium Technologii Laserowych |Grupa Badawcza Technologii Spawalniczych Łukasiewicz – Instytut Spawalnictwa.