+A
Powiększ tekst
-a
Zmniejsz tekst

Opracowanie innowacyjnych hybrydowych warstw powierzchniowych złożonych z powłok antyzużyciowych...


Opracowanie innowacyjnych hybrydowych warstw powierzchniowych złożonych z powłok antyzużyciowych dedykowanych uzębieniom przekładni zębatych do zespołów napędowych przenośników pracujących w trudnych warunkach eksploatacyjnych

Program:

Techmatstrateg

Tytuł:

Opracowanie innowacyjnych hybrydowych warstw powierzchniowych złożonych z powłok antyzużyciowych dedykowanych uzębieniom przekładni zębatych do zespołów napędowych przenośników pracujących w trudnych warunkach eksploatacyjnych

NanoHybryd

Okres realizacji:

01.07.2021 – 30.06.2024

Wykonawcy:

Konsorcjum naukowo - przemysłowe:

  • Politechnika Warszawska (Lider Konsorcjum)
  • Politechnika Śląska, Gliwice
  • Patentus Spółka Akcyjna, Pszczyna
  • Łukasiewicz – Instytut Technologii Eksploatacji, Radom
  • Łukasiewicz - Instytut Spawalnictwa, Gliwice

Koordynator projektu w IS:

Dr inż. Marek Węglowski

Cel projektu:

Zasadniczym celem projektu jest opracowanie powłok antyzużyciowych na podłożu o zwiększonej odporności na pękanie, dostosowanych do specyfiki pracy uzębień przekładni zębatych do zespołów napędowych przenośników, o unikatowych cechach predestynujących je do pracy w trudnych warunkach eksploatacyjnych charakteryzujących się obecnością zanieczyszczeń stałych w oleju smarnym. Reprezentatywnym rezultatem projektu będzie prototyp przekładni zębatej charakteryzującej się podwyższoną odpornością na zużycie i zmniejszonymi oporami dzięki dedykowanej powłoce antyzużyciowej. Cechami świadczącymi o innowacyjności na skalę międzynarodową będzie znacząco wyższa, od stosowanych obecnie rozwiązań, odporność na zużycie ścierne i adhezyjne (zatarcie) kół zębatych oraz obniżone opory tarcia.

Dla osiągnięcia powyższego celu zostanie opracowana nowa metoda wytwarzania uzębień kół zębatych łącząca nowoczesne sposoby utwardzania powierzchni i wytwarzania powłok o unikalnych cechach antyzużyciowych. Wyróżnikiem nowego sposobu produkcji kół zębatych będzie wytworzenie w całym ich przekroju struktury wielofazowej, charakteryzującej się wyższą wytrzymałością na złamanie w porównaniu ze stalami do ulepszania cieplnego poddanymi hartowaniu powierzchniowemu.

Koniecznymi zadaniami związanymi z realizacją głównych założeń projektu będą: opracowanie podstaw nowej objętościowej obróbki cieplnej kół zębatych, opracowanie sposobu nanoszenia powłok antyzużyciowych dostosowanego do uzyskanej struktury oraz wytworzenie i przetestowanie innowacyjnych przekładni w warunkach operacyjnych, zbliżonych do rzeczywistej eksploatacji.

Opracowany rezultat projektu, tj. innowacyjne przekładnie zębate z powłokami antyzużyciowymi na podłożu z nowoczesnej stali, będą absolutnie nowatorskie w skali świata i będą stanowiły innowację przełomową.

Narodowe Centrum Badań I Rozwoju - program Techmatstrateg