+A
Powiększ tekst
-a
Zmniejsz tekst

Analiza zmian mikrostrukturalnych zachodzących podczas FSW

OPUS

Program:

OPUS

Tytuł:

Analiza zmian mikrostrukturalnych zachodzących podczas zgrzewania tarciowego z mieszaniem materiału (FSW) stopów magnezu oraz stopów magnezu ze stopami aluminium i ich wpływ na własności mechaniczne połączeń

Okres realizacji:

24.07.2019 – 23.07.2022

Wykonawcy:

Konsorcjum naukowe:

  • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie - Lider
  • Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Spawalnictwa, Gliwice
  • Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Koordynator projektu w IS:

Dr inż. Aleksandra Węglowska

Cel projektu:

Projekt dotyczy analizy zjawisk zachodzących podczas mieszania w stanie stałym stopów aluminium i magnezu. Mieszanie takie ma miejsce podczas łączenia stopów metali metodą zgrzewania tarciową z mieszaniem materiału spoiny. Dogłębne poznanie i charakterystyka procesu mieszania różnych materiałów wymaga badań w różnej skali –od skali makro do skali nano. Dlatego badania będą prowadzone zarówno za pomocą rutynowych technik metalograficznych jak i najnowocześniejszych mikroskopów elektronowych transmisyjnych i skaningowych. Analizowane będą przemiany fazowe, procesy odkształcenia i rekrystalizacji oraz inne zmiany mikrostruktury wywołane narzędziem mieszającym. Prowadzone będą także badania własności mechanicznych poprzez analizę zmian twardości na przekrojach poprzecznych połączeń oraz analizę wyników z próby rozciągania. Próby rozciągania zostaną przeprowadzone także na mikropróbkach wycinanych z poszczególnych stref połączenia. Wyniki badań eksperymentalnych umożliwią opracowanie i weryfikację modeli numerycznych obserwowanych zjawisk. Planowane badania dostarczą nową wiedzę o podstawach zjawisk zachodzących w obszarze mieszania różnych materiałów w temperaturze poniżej ich temperatury topnienia.

 

OPUS