+A
Powiększ tekst
-a
Zmniejsz tekst

Badania nad opracowaniem technik łączenia materiałów przeznaczonych na elementy złączne pakietów baterii

CellWeld

Projekt badawczy realizowany w ramach Dotacji celowej CŁ

Tytuł: „Badania nad opracowaniem technik łączenia materiałów przeznaczonych na elementy złączne pakietów baterii”

Akronim: (PB) CellWeld

Okres realizacji: 01.07.2021 - 30.06.2023

Lider:

  • Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Spawalnictwa 

Partnerzy:

  • Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Metali Nieżelaznych
  • Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Tele- i Radiotechniczny

Kierownik Projektu: Krzysztof Kwieciński

Cel projektu:
Głównym celem projektu będzie będzie dobór i opracowanie technologii łączenia ogniw baterii i akumulatorów przeznaczonych dla nowoczesnych samochodów elektrycznych. Zaproponowane do opracowania technologie takie jak: zgrzewanie ultradźwiękowe oraz rezystancyjne, spawanie wiązką laserową, wiązką elektronów oraz mikroplazmowo i metodą TIG pozwolą zoptymalizować proces wytwarzania polskich baterii.

 

Projekt badawczy realizowany w ramach Dotacji celowej CŁ