+A
Powiększ tekst
-a
Zmniejsz tekst

Doposażenie Laboratorium Technologii Laserowych o stanowisko do spawania laserem jednomodowym z pomiarem głębokości wtopienia podczas spawania

CellWeld

Projekt badawczy realizowany w ramach Dotacji celowej CŁ

Tytuł: Doposażenie Laboratorium Technologii Laserowych o stanowisko do spawania laserem jednomodowym z pomiarem głębokości wtopienia podczas spawania

Akronim: (I)CellWeld
Okres realizacji: 01.07.2021 - 31.03.2022
Lider: Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Spawalnictwa

Projekt badawczy realizowany w ramach Dotacji celowej CŁ