+A
Powiększ tekst
-a
Zmniejsz tekst

Wieloskalowa analiza procesów fizykochemicznych podczas szybkiego prototypowania ...

OPUS

Program:

OPUS

Tytuł:

Wieloskalowa analiza procesów fizykochemicznych podczas szybkiego prototypowania z wykorzystaniem skoncentrowanych źródeł energii w aspekcie kształtowania mikrostruktury i własności mechanicznych tworzyw metalicznych

Okres realizacji:

12.10.2017 – 11.10.2020

Wykonawcy:

Konsorcjum naukowe:

  • Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej im. A. Krupkowskiego PAN, Kraków - Lider
  • Instytut Spawalnictwa, Gliwice
  • Politechnika Świętokrzyska, Kielce

Koordynator projektu w IS:

dr inż. Marek Węglowski

Cel projektu:

Celem projektu jest zbadanie zjawisk zachodzących podczas procesu szybkiego prototypowania elementów próbnych ze stali odpornej na korozję, stopów NiTi z pamięcią kształtu i stopów niklu. Planuje się zastosowanie równolegle dwóch technologii wytwarzania warstw, przy użyciu wiązki elektronów i wiązki lasera o dużej mocy. Główną zaletą technologii szybkiego prototypowania jest możliwość uzyskania części o skomplikowanym kształcie przy niższym koszcie wytwarzania oraz niższym zużyciu energii. Zaplanowane badania wpisują się w światowe trendy powiązane z rozwojem unikalnych metod wytwarzania metodami szybkiego prototypowania. Przyczynią się do lepszego zrozumienia mikrostruktury stopów metali osadzonych warstwowo, także dla przyszłych zastosowań przemysłowych.

W ramach projektu zostanie określenia korelacji pomiędzy mikrostrukturą, a własnościami mechanicznymi stopów osadzonych technologiami przyrostowymi.