+A
Powiększ tekst
-a
Zmniejsz tekst

Wieloskalowa analiza zmian mikrostruktury warstw wierzchnich...

OPUS

Program:

OPUS

Tytuł:

Wieloskalowa analiza zmian mikrostruktury warstw wierzchnich odpornych na ścieranie natryskiwanych plazmowo i przetapianych z wykorzystaniem skoncentrowanych źródeł energii w aspekcie poprawy ich własności mechanicznych

Okres realizacji:

18.02.2019 – 17.02.2022

Wykonawcy:

Konsorcjum naukowe:

  • Akademia Górniczo-Hutnicza im Stanisława Staszica w Krakowie - Lider
  • Instytut Spawalnictwa, Gliwice
  • Instytut Metali Nieżelaznych , Gliwice

Koordynator projektu w IS:

dr inż. Marek Węglowski

Cel projektu:

Głównym celem projektu jest wytworzenie warstw natryskiwanych plazmowo stopów na osnowie niklu modyfikowanych renem (Ni-Cr-Re) oraz zbadanie zjawisk zachodzących podczas procesu przetapiania tych warstw za pomocą skoncentrowanych wiązek o wysokiej energii (lasera i elektronów). Główną zaletą technologii przetapiania jest możliwość uzyskania powłok charakteryzujących się brakiem porowatości, wyższej twardości i odporności na zużycie w warunkach tarcia oraz lepszej przyczepności do materiału podłoża. Projekt wpisuje się w ogólnoświatowy trend poszukiwania skutecznych metod wytwarzania warstw odpornych na zużycie w warunkach tarcia z wysokotopliwych metali. Program badań zakłada osiągnięcie następujących celów: charakterystykę mikrostruktury stopów metali osadzanych metodą natryskiwania plazmowego i przetapianych z zastosowaniem wiązki elektronów lub lasera dużej mocy; (2) określenie korelacji pomiędzy mikrostrukturą, a własnościami mechanicznymi, głównie twardością i odpornością na zużycie w warunkach tarcia i w podwyższonej temperaturze.

 

OPUS