+A
Powiększ tekst
-a
Zmniejsz tekst

Fizyczna symulacja procesów spawalniczych - symulator cykli cieplno-odkształceniowych


Zachodzące w strefie wpływu ciepła (SWC) przemiany strukturalne mają istotny wpływ na własności tego obszaru złącza spawanego, a w szczególności na jego twardość i wynikającą stąd zdolność do odkształceń plastycznych, udarność (charakteryzującą odporność na kruche pękanie) oraz na skłonność do powstawania pęknięć zimnych, gorących i wyżarzeniowych. Sposób reagowania stali na cykl cieplny spawania stanowi zatem istotny czynnik przy ocenie jej spawalności. Aby zbadać wpływ cykli cieplnych spawania na zachodzące w stali przemiany strukturalne oraz na wynikające stąd własności, małe próbki poddaje się działaniu cykli cieplnych symulujących przebieg zmian temperatury w różnych miejscach SWC (rys. 1). Badania takie przeprowadza się przy użyciu specjalnie zbudowanej do tego celu aparatury badawczej - symulatorów cykli cieplno-odkształceniowych.

Cykle cieplne spawania w różnej odległości od linii wtopienia spoiny
Rys. 1. Cykle cieplne spawania w różnej odległości od linii wtopienia spoiny

 

Symulator cykli cieplno-odkształceniowych Gleeble 3500

Łukasiewicz – Górnośląski Instytut Technologiczny, Centrum Spawalnictwa posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie stosowania tego typu technik symulacyjnych w zakresie badań spawalności. W ostatnim czasie laboratoria Instytutu wzbogaciły się o nowoczesny symulator do fizycznej symulacji procesów spajania Gleeble 3500 firmy DSI (rys. 2), który zastąpił dotychczas używany symulator produkcji Łukasiewicz – Górnośląskiego Instytutu Technologicznego, Centrum Spawalnictwa.

 

Symulator do fizycznej symulacji procesów spajania serii Gleeble 3500
Rys. 2. Symulator do fizycznej symulacji procesów spajania serii Gleeble 3500: a) widok ogólny urządzenia, b) widok komory roboczej

 

Symulator pozwala na modelowanie warunków cieplno-mechanicznych zachodzących w najbardziej niekorzystnym obszarze złącza spawanego tj. w SWC.

Podstawowe dane techniczne urządzenia:

 • hydrauliczny system naprężania i odkształcania próbki,
 • maksymalna siła obciążania próbki: 98 kN,
 • maksymalna prędkość przesuwu szczęki ruchomej 1 m/sekundę,
 • maksymalna temperatura cyklu:
  • 1350°C - termopara Ni-NiCr,
  • 1750°C - termopara Pt-PtRh.
Przykładowy zestaw próbek wykorzystywanych na symulatorze Gleeble 3500
Rys. 3. Przykładowy zestaw próbek wykorzystywanych na symulatorze Gleeble 3500

 

Oferujemy:

 • Symulowanie poszczególnych obszarów SWC
 • Badanie skłonności stali do pęknięć gorących
 • Badanie skłonności stali do pęknięć wyżarzeniowych
 • Badanie skłonności stali do pęknięć zimnych
 • Badanie materiałów poddanych działaniu cykli cieplno-odkształceniowych
 • Badanie własności mechanicznych w podwyższonych temperaturach
 • Możliwość symulacji obróbki cielnej
 • oraz wiele innych…